Křížení komunikací

 

Pravidla pro financování výstavby, modernizace a oprav místních komunikací a veřejně přístupných účelových komunikací v místech křížení s nadřazenou dopravní infrastrukturou pro rok 2019

[PDF] Pravidla pro financování výstavby, modernizace a oprav místních komunikací a veřejně přístupných účelových komunikací v místech křížení s nadřazenou dopravní infrastrukturou pro rok 2019
[XLS] Průvodní list k žádosti o poskytnutí příspěvku na výstavbu, modernizaci a opravy komunikací v místech křížení s nadřazenou dopravní infrastrukturou pro rok 2019

 


 

Křížení komunikací 2018 - přehled žádostí o příspěvek schválených Výborem SFDI dne 4.5.2018

[PDF] Schválené příspěvky pro rok 2018 


 

Pravidla pro financování výstavby, modernizace a oprav místních komunikací a veřejně přístupných účelových komunikací v místech křížení s nadřazenou dopravní infrastrukturou pro rok 2018

[PDF] Pravidla pro financování výstavby, modernizace a oprav místních komunikací a veřejně přístupných účelových komunikací v místech křížení s nadřazenou dopravní infrastrukturou pro rok 2018
[XLS] Průvodní list k žádosti o poskytnutí příspěvku na výstavbu, modernizaci a opravy komunikací v místech křížení s nadřazenou dopravní infrastrukturou pro rok 2018

 


 

Křížení komunikací 2017 - přehled žádostí o příspěvek schválených Výborem SFDI dne 26.4.2017

[PDF] Schválené příspěvky pro rok 2017


 

Pravidla pro financování výstavby, modernizace a oprav místních komunikací a veřejně přístupných účelových komunikací v místech křížení s nadřazenou dopravní infrastrukturou pro rok 2017

[PDF] Pravidla pro financování výstavby, modernizace a oprav místních komunikací a veřejně přístupných účelových komunikací v místech křížení s nadřazenou dopravní infrastrukturou pro rok 2017
[XLS] Průvodní list k žádosti o poskytnutí příspěvku na výstavbu, modernizaci a opravy komunikací v místech křížení s nadřazenou dopravní infrastrukturou pro rok 2017