Multimodální překladiště

Multimodální překladiště 2017 - přehled žádostí o příspěvek schválených Výborem SFDI dne 22.6.2017

[PDF] Schválené příspěvky pro rok 2017

 


Pravidla SFDI pro financování oprav multimodálních překladišť v roce 2017 

[PDF] Pravidla pro financování oprav multimodálních překladišť v roce 2017 
[xls] Průvodní list k žádosti
[doc] Čestné prohlášení žadatele o příspěvek
[xls] Hodnocení finančního zdraví a kapitálové přiměřenosti