Multimodální překladiště

 

Multimodální překladiště 2023 - přehled žádostí o příspěvek schválených Výborem SFDI dne 8.9.2023

[PDF] Schválené příspěvky pro rok 2023

Pravidla SFDI pro financování oprav multimodálních překladišť v roce 2023

[pdf] Pravidla pro financování oprav multimodálních překladišť v roce 2023
[xls] Průvodní list k žádosti
[doc] Čestné prohlášení
[doc] Rozpočet akce
[doc] Předpokládaný harmonogram
[xls] Hodnocení finančního zdraví
[doc] Doplňující informace
[xls] Hodnotící soubor
[doc] Karta indikátoru

 

Pravidla SFDI pro financování oprav multimodálních překladišť v roce 2022

[pdf] Pravidla pro financování oprav multimodálních překladišť v roce 2022
[xls] Průvodní list k žádosti
[doc] Čestné prohlášení
[doc] Rozpočet akce
[doc] Předpokládaný harmonogram
[xls] Hodnocení finančního zdraví
[doc] Doplňující informace
[xls] Hodnotící soubor
[doc] Karta indikátoru

 


 

Multimodální překladiště 2021 - přehled žádostí o příspěvek schválených Výborem SFDI dne 24.6.2021

[PDF] Schválené příspěvky pro rok 2021

 

Pravidla SFDI pro financování oprav multimodálních překladišť v roce 2021

[pdf] Pravidla pro financování oprav multimodálních překladišť v roce 2021
[xls] Průvodní list k žádosti
[doc] Čestné prohlášení
[doc] Rozpočet akce
[doc] Předpokládaný harmonogram
[xls] Hodnocení finančního zdraví
[doc] Doplňující informace
[xls] Hodnotící soubor
[doc] Karta indikátoru

 


Multimodální překladiště 2017 - přehled žádostí o příspěvek schválených Výborem SFDI dne 22.6.2017

[PDF] Schválené příspěvky pro rok 2017

 

Pravidla SFDI pro financování oprav multimodálních překladišť v roce 2017 

[PDF] Pravidla pro financování oprav multimodálních překladišť v roce 2017 
[xls] Průvodní list k žádosti
[doc] Čestné prohlášení žadatele o příspěvek
[xls] Hodnocení finančního zdraví a kapitálové přiměřenosti