nové technologie financované z rozpočtu SFDI

V přehledu jsou uvedeny akce, u kterých bylo schváleno závěrečné vyhodnocení akce a byla zpracována závěrečná zpráva k dané akci. Přehled je postupně doplňován.