Poskytování příspěvků - základní informace

SFDI pokračuje v úspěšné a velmi žádané praxi poskytování příspěvků na financování akcí ve městech a obcích v oblasti zvyšování bezpečnosti a bezbariérových chodníků, cyklostezek a křížení místních a účelových komunikací. Od roku 2000 bylo na tyto účely poskytnuto přes 3 tisíce příspěvků jednotlivým městům a obcím v celkovém objemu přes 13 miliard Kč. Dále SFDI poskytuje příspěvky také na rozvoj nových technologií, ochranu letišť, multimodální překladiště apod.

V roce 2022 bylo k financování schváleno 155 akcí na bezbariérové chodníky za 885,5 mil. Kč, 55 akcí na výstavbu cyklostezek za 560,4 mil. Kč, 16 akcí na křížení místních a účelových komunikací za 334 mil. Kč, 35 akcí na odstranění nehodových lokalit na silnicích II. a III. třídy za 91,5 mil. Kč, a dále 7 akcí na vybavení letišť za 56,7 mil. Kč.

Spustili jsme nové webové stránky pro žadatele a příjemce příspěvků z rozpočtu SFDI s užitečnými radami, informacemi a inspirací:

Podklady pro žadatele

aktualizováno dne 30.11.2022

Kontakt
ID datové schránky:

e5qaihb

Zvyšování bezpečnosti, bezbariérové úpravy chodníků

Cyklostezky, cyklopruhy

Mimoúrovňové křížení s nadřazenou infrastrukturou

Vybavení letišť

Bezpečnost na silnicích II. a III. třídy

Vybavení drážních vozidel jednotkou ETCS

Aktuální informace

14.7.2022 schválil Výbor SFDI poskytnutí příspěvků na bezpečnost

23.6.2022 schválil Výbor SFDI poskytnutí příspěvků na cyklostezky

23.6.2022 schválil Výbor SFDI poskytnutí příspěvků na křížení

30.8.2022 schválil Výbor SFDI poskytnutí příspěvků na vybavení letišť

30.8.2022 schválil Výbor SFDI poskytnutí příspěvků na bezpečnost na siln. II. a III. tř.

8.11.2022 schválil Výbor SFDI poskytnutí příspěvků na vybavení drážních vozidel palubní částí systému ETCS

Aktuálně vypsaný termín výzvy k podávání žádostí

nevypsáno

nevypsáno

nevypsáno

nevypsáno

nevypsáno

nevypsáno

Očekávané příští výzvy

2023

2023

2023

2023

2023

-

Konzultace žádostí

Dne 2.12.2022 bude spuštěn přihlašovací systém ke konzultacím na „Zvyšování bezpečnosti, bezbariérové úpravy chodníků“, s novými termíny konzultací, které budou postupně přidávány. Upozorňujeme, že konzultace plánované vždy v úterý v čase 00:00 a 00:30 budou probíhat elektronickou formou."

Ve stejném termínu bude spuštěn i přihlašovací systém ke konzultacím na „Výstavbu nebo opravy cyklistických stezek nebo zřizování jízdních pruhů pro cyklisty." Všechny termíny jsou určeny pro prezenční formu konzultací, v případě zhoršení epidemiologické situace budou převedeny na korespondenční formu.

Termíny konzultací

Přihlašovací systém: www.sfdi.cz / rezervace termínu konzultace
v případě problémů s přihlášením kontaktujte Ing. Petru Kocurovou, Ph.D., tel.: 266 097 238


Přihlašovací systém: www.sfdi.cz / rezervace termínu konzultace
v případě problémů s přihlášením kontaktujte Ing. Kláru Hynkovou, tel.: 266 097 293

k individuálnímu sjednání

kontaktujte Ing. Marka Kaftana, tel.: 266 097 385

k individuálnímu sjednání

kontaktujte Ing. Matouše Uhláře, tel.: 266 097 205

k individuálnímu sjednání

kontaktujte Ing. Marka Kaftana, tel.: 266 097 385

k individuálnímu sjednání

kontaktujte Ing. Karla Havránka, tel. 266 097 267, nebo Ing. Denisu Plánkovou, tel. 266 097 418

Pravidla pro financování z rozpočtu Státního fondu dopravní infrastruktury

Aktualizované znění Pravidel ze dne 1. listopadu 2018:

Textová část pravidel: [PDF]

Přílohy pravidel: [ZIP]

Pravidla pro financování jednotlivých příspěvků k aktuální výzvě

2022 – pravidla bezpečnost [pdf]

Změny v pravidlech pro rok 2022 [pdf]

2022 - pravidla cyklostezky [pdf]

Změny v pravidlech pro rok 2022 [pdf]

2022 – pravidla křížení [pdf]

Změny v pravidlech pro rok 2022 [pdf]

2022 – pravidla letiště [pdf]

Změny v pravidlech pro rok 2022 [pdf]

2022 - pravidla bezp. sil. II. a III. tř. [pdf]

Změny v pravidlech pro rok 2022 [pdf]

2022 - pravidla ETCS [pdf]

Nejčastější otázky k pravidlům 2022 [pdf]

Průvodní list a další přílohy k žádosti o příspěvek

2022 - prův. list [xls]

2022 - prohlášení o shodě dokumentace [docx]

2022 - kontrolní seznam k žádosti [xlsx]

2022 - prův. list - cyklostezky [xls]

2022 - prův. list - cyklopruhy [xls]

2022 - prohlášení o shodě dokumentace [docx]

2022 - prohlášení - živelní událost [docx]

2022 - vzor pověření k zastupování [docx]

2022 - kontrolní seznam náležitostí žádosti [xlsx]

Vzor. sml. o spolupráci [docx]

2022 - prův. list [xls]

2022 - prohlášení o shodě [doc]

2022 - prohlášení 3E [doc]

2022 - kontrolní seznam žádosti [xlsx]

2022 - prův. list [xls]

2022 - čest. prohlášení [doc]

2022 - přehled údajů [xls]

2022 - fin. zdraví [xls]

2022 - prův. list [xls]

2022 - prohlášení o shodě PD [docx]

2022 - nehodové lokality [xlsx]

2022 - průvodní list [XLS]

2022 - čestné prohlášení [DOCX]

2022 - tabulka rozpočtu [DOCX]

2022 - položkový rozpočet akce [DOCX]

2022 - podklad pro technicko ekonomické hodnocení [XLSX]

2022 - předpokládaný harmonogram [DOCX]

2022 - doplňující informace [DOCX]

2022 - vzor tabulky hodnocení finančního zdraví [XLSX]

2022 - hodnotící soubor [XLSX]

Záměry projektu - pro akce nad 30 mil. Kč bez DPH - pro Centrální komisi Ministerstva dopravy

Kontakty pro konzultaci předložení záměru projektu [pdf]

Formulář k záměru projektu [docx]

Kontakty pro konzultaci předložení záměru projektu [pdf]

Formulář k záměru projektu [docx]

Kontakty pro konzultaci předložení záměru projektu [pdf]

Formulář k záměru projektu [docx]

Vzorové smlouvy s příjemci

Vzor. sml. - bezpečnost [pdf]

čestné prohl. [docx]

Vzor. sml. - cyklostezky [pdf]

čestné prohl. [docx]

Vzor. sml. - křížení [pdf]

Vzor. sml. - letiště [pdf]

Příspěvky na Povodně 2020

aktuálně: Výbor SFDI schválil dne 27.10.2020 příspěvky na povodně [pdf]
samostatná stránka zde

Příspěvky na multimodální překladiště

aktuálně: Výbor SFDI schválil dne 12.10.2021 pravidla pro rok 2022
samostatná stránka zde


Podklady pro příjemce

Uvolnění a vyúčtování finančních prostředků

Metodický pokyn k žádostem o uvolnění finančních prostředků, vyúčtování zálohově poskytnutých prostředků a vratkám poskytnutých finančních prostředků [ZIP]

Finanční vypořádání poskytnutých prostředků

Metodický pokyn k finančnímu vypořádání prostředků poskytnutých z rozpočtu Státního fondu dopravní infrastruktury v roce 2022 [PDF]

Závěrečné vyhodnocení akce

Příloha č. 5 k Pravidlům pro financováním programů, staveb a akcí, financované formou příspěvku z rozpočtu SFDI - oblast bezpečnost a cyklostezky [XLS]
Příloha č. 6 k Pravidlům pro financováním programů, staveb a akcí, financované formou příspěvku z rozpočtu SFDI - oblast křížení, letiště a nové technologie [XLS]

Prezentace - základní informace pro příjemce a žadatele o příspěvek SFDI

stáhnout prezentaci


Další užitečné odkazy

Zvyšování bezpečnosti, bezbariérové úpravy chodníků

Cyklostezky, cyklopruhy

Mimoúrovňové křížení s nadřazenou infrastrukturou

Vybavení letišť

Bezpečnost na silnicích II. a III. třídy

Nové technologie

Vývoj počtu schválených příspěvků v jednotlivých letech a objem schválených prostředků

Graf – bezpečnost [jpg]

Graf – cyklostezky[jpg]

Vývoj objemu prostředků čerpaných v jednotlivých letech

Graf – bezpečnost [jpg]

Graf – cyklostezky [jpg]

Další odkazy

Nejčastější chyby žádostí
[pdf]

Mapa podpořených cyklostezek (2000 - 2016) [pdf]

Ukázky podpořených cyklostezek

Cyklo pěší balíček - dokumenty

Publikace - Příspěvky na nové technologie [pdf]

Grants for New technology projects [pdf]Schválené příspěvky na zvyšování bezpečnosti a bezbariérové úpravy

2022

Schválené příspěvky na bezpečnost - rok 2022

2021

Schválené příspěvky na bezpečnost - rok 2021

2020

Schválené příspěvky na bezpečnost - rok 2020 (ze dne 9. 4. 2020)

Schválené příspěvky na bezpečnost - rok 2020 (ze dne 29. 6. 2020)

2019

Schválené příspěvky na bezpečnost - rok 2019

2018

Schválené příspěvky na bezpečnost - rok 2018

2017

Schválené příspěvky na bezpečnost - rok 2017

2016

Schválené příspěvky na bezpečnost - rok 2016

2015 - 2. kolo

Schválené příspěvky na bezpečnost - rok 2015 - 2. kolo

2015 - 1. kolo

Schválené příspěvky na bezpečnost - rok 2015 - 1. kolo

2014

Schválené příspěvky na bezpečnost - rok 2014

2013 - 2. kolo

Schválené příspěvky na bezpečnost - rok 2013 - 2. kolo

2013 - 1. kolo

Schválené příspěvky na bezpečnost - rok 2013 - 1. kolo

2012

Schválené příspěvky na bezpečnost - rok 2012

2011

Schválené příspěvky na bezpečnost - rok 2011

2010

Schválené příspěvky na bezpečnost - rok 2010

2009

Schválené příspěvky na bezpečnost - rok 2009

2008

Schválené příspěvky na bezpečnost - rok 2008


Pravidla pro poskytování příspěvků na zvyšování bezpečnosti a bezbariérové úpravy

2022

Pravidla na zvyšování bezpečnosti pro rok 2022 [pdf]
2022 - prův. list [xls]

2022 - prohlášení o shodě dokumentace [docx]

2022 - kontrolní seznam příloh [xlsx]

2021

Pravidla na zvyšování bezpečnosti pro rok 2021 [pdf]
2021 - prův. list [xls]

2021 - prohlášení o shodě dokumentace [docx]

2020

Pravidla na zvyšování bezpečnosti pro rok 2020 [pdf]

Pravidla na zvyšování bezpečnosti pro rok 2020 [pdf] ve znění k 9. 4. 2020
Pravidla na zvyšování bezpečnosti pro rok 2020 - průvodní list [xls]

2019

Pravidla na zvyšování bezpečnosti pro rok 2019 [pdf]
Pravidla na zvyšování bezpečnosti pro rok 2019 - průvodní list [xls]

2018

Pravidla na zvyšování bezpečnosti pro rok 2018 [pdf]
Pravidla na zvyšování bezpečnosti pro rok 2018 - průvodní list [xls]

2017

Pravidla na zvyšování bezpečnosti pro rok 2017 [pdf]
Pravidla na zvyšování bezpečnosti pro rok 2017 - průvodní list [xls]

2016

Pravidla na zvyšování bezpečnosti pro rok 2016 [pdf]
Pravidla na zvyšování bezpečnosti pro rok 2016 - průvodní list [xls]

2015

Pravidla na zvyšování bezpečnosti pro rok 2015 [pdf]
Pravidla na zvyšování bezpečnosti pro rok 2015 - průvodní list [xls]
Pravidla na zvyšování bezpečnosti pro rok 2015 - pravidla - 2. kolo [pdf]
Pravidla na zvyšování bezpečnosti pro rok 2015 - prův. list - 2. kolo [xls]

2014

Pravidla na zvyšování bezpečnosti pro rok 2014 [pdf]
Pravidla na zvyšování bezpečnosti pro rok 2014 - průvodní list [xls]

2013

Pravidla na zvyšování bezpečnosti pro rok 2013 [pdf]
Pravidla na zvyšování bezpečnosti pro rok 2013 - průvodní list [xls]
Pravidla na zvyšování bezpečnosti pro rok 2013 - maj. vypořádání [xls]
Pravidla na zvyšování bezpečnosti pro rok 2013 - pravidla - 2. kolo [pdf]
Pravidla na zvyšování bezpečnosti pro rok 2013 - prův. list - 2. kolo [xls]
Pravidla na zvyšování bezpečnosti pro rok 2013 - maj. vypořádání - 2. kolo [xls]

2012

Pravidla na zvyšování bezpečnosti pro rok 2012 [pdf]
Pravidla na zvyšování bezpečnosti pro rok 2012 - průvodní list [xls]
Pravidla na zvyšování bezpečnosti pro rok 2012 - maj. vypořádání [xls]

2011

Pravidla na zvyšování bezpečnosti pro rok 2011 [pdf]
Pravidla na zvyšování bezpečnosti pro rok 2011 - průvodní list [xls]
Pravidla na zvyšování bezpečnosti pro rok 2011 - maj. vypořádání [xls]

2010

Pravidla na zvyšování bezpečnosti pro rok 2010 [pdf]
Pravidla na zvyšování bezpečnosti pro rok 2010 - průvodní list [xls]
Pravidla na zvyšování bezpečnosti pro rok 2010 - maj. vypořádání [xls]

2009

Pravidla na zvyšování bezpečnosti pro rok 2009 [pdf]
Pravidla na zvyšování bezpečnosti pro rok 2009 - průvodní list [xls]
Pravidla na zvyšování bezpečnosti pro rok 2009 - maj. vypořádání [xls]


Archiv stránek pro příspěvky na zvyšování bezpečnosti

Schválené příspěvky na cyklostezky a cyklistické pruhy

2022

Schválené příspěvky na cyklostezky - rok 2022

2021

Schválené příspěvky na cyklostezky - rok 2021

2020

Schválené příspěvky na cyklostezky - rok 2020 (ze dne 9. 4. 2020)

Schválené příspěvky na cyklostezky - rok 2020 (ze dne 29. 6. 2020)

2019

Schválené příspěvky na cyklostezky - rok 2019

2018

Schválené příspěvky na cyklostezky - rok 2018

2017

Schválené příspěvky na cyklostezky - rok 2017

2016 - 2. kolo

Schválené příspěvky na cyklostezky - rok 2016 - 2. kolo

2016 - 1. kolo

Schválené příspěvky na cyklostezky - rok 2016 - 1. kolo

2015 - 2. kolo

Schválené příspěvky na cyklostezky - rok 2015 - 2. kolo

2015 - 1. kolo

Schválené příspěvky na cyklostezky - rok 2015 - 1. kolo

2014 - 2. kolo

Schválené příspěvky na cyklostezky - rok 2014 - 2. kolo

2014 - 1. kolo

Schválené příspěvky na cyklostezky - rok 2014 - 1. kolo

2013 - 2. kolo

Schválené příspěvky na cyklostezky - rok 2013 - 2. kolo

2013 - 1. kolo

Schválené příspěvky na cyklostezky - rok 2013 - 1. kolo

2012

Schválené příspěvky na cyklostezky - rok 2012

2011

Schválené příspěvky na cyklostezky - rok 2011

2010

Schválené příspěvky na cyklostezky - rok 2010

2009

Schválené příspěvky na cyklostezky - rok 2009

2008

Schválené příspěvky na cyklostezky - rok 2008


Pravidla pro poskytování příspěvků na cyklostezky a cyklistické pruhy

2022

Pravidla na cyklostezky pro rok 2022 [pdf]
   2022 - prův. list - cyklostezky [xls]
   2022 - prův. list - cyklopruhy [xls]
   2022 - prohlášení o shodě dokumentace [docx]
   2022 - prohlášení - živelní událost [docx]
   2022 - vzorová smlouva o spolupráci [docx]
   2022 - vzor pověření k zastupování [docx]
   2022 - kontrolní seznam náležitostí žádosti [pdf]

2021

Pravidla na cyklostezky pro rok 2021 [pdf]
   2021 - prův. list - cyklostezky [xls]
   2021 - prův. list - cyklopruhy [xls]
   2021 - prohlášení o shodě dokumentace [docx]
   2021 - prohlášení - živelní událost [docx]

2020

Pravidla na cyklostezky pro rok 2020 [pdf]
Pravidla na cyklostezky pro rok 2020 [pdf] ve znění k 9. 4. 2020
   2020 - prův. list [xls]

2019

Pravidla na cyklostezky pro rok 2019 [pdf]
   2019 - prův. list [xls]

2018

Pravidla na cyklostezky pro rok 2018 [pdf]
   2018 - prův. list [xls]
   2018 - prův. list jízdní pruhy [xls]

2017

Pravidla na cyklostezky pro rok 2017 [pdf]
   2017 - prův. list [xls]
   2017 - prův. list jízdní pruhy [xls]

2016

Pravidla na cyklostezky pro rok 2016 [pdf] - 2. kolo
   2016 - prův. list [xls] - 2. kolo

Pravidla na cyklostezky pro rok 2016 [pdf]
   2016 - prův. list [xls]

2015

Pravidla na cyklostezky pro rok 2015 [pdf] - 2. kolo
   2015 - prův. list [xls] - 2. kolo

Pravidla na cyklostezky pro rok 2015 [pdf]
   2015 - prův. list [xls]

2014

Pravidla na cyklostezky pro rok 2014 [pdf] - 2. kolo
   2014 - prův. list [xls] - 2. kolo

Pravidla na cyklostezky pro rok 2014 [pdf]
   2014 - prův. list [xls]
   2014 - majetkové vypořádání [xls]

2013

Pravidla na cyklostezky pro rok 2013 [pdf] - 2. kolo
   2013 - prův. list [xls] - 2. kolo
   2013 - majetkové vypořádání [xls] - 2. kolo

Pravidla na cyklostezky pro rok 2013 [pdf]
   2013 - prův. list [xls]
   2013 - majetkové vypořádání [xls]

2012

Pravidla na cyklostezky pro rok 2012 [pdf]
   2012 - prův. list [xls]
   2012 - majetkové vypořádání [xls]

2011

Pravidla na cyklostezky pro rok 2011 [pdf]
      2011 - prův. list [xls]
      2011 - prův. list drážní tělesa [xls]
      2011 - majetkové vypořádání [xls]
      2011 - majetkové vypořádání drážní tělesa [xls]

Pravidla na cyklostezky pro rok 2011 - 2. kolo [pdf]
      2011 - 2. kolo - prův. list [xls]
      2011 - 2. kolo - prův. list drážní tělesa [xls]
      2011 - 2. kolo - majetkové vypořádání [xls]
      2011 - 2. kolo - majetkové vypořádání drážní tělesa [xls]

2010

Pravidla na cyklostezky pro rok 2010 [pdf]
   2010 - prův. list [xls]
   2010 - majetkové vypořádání [xls]

2009

Pravidla na cyklostezky pro rok 2009 [pdf]
   2009 - prův. list [xls]
   2009 - majetkové vypořádání [xls]


Archiv stránek pro příspěvky na cyklostezky

Schválené příspěvky na křížení místních a účelových komunikací s nadřazenou infrastrukturou

2022

Schválené příspěvky na křížení - rok 2022

2021

Schválené příspěvky na křížení - rok 2021

2020

Schválené příspěvky na křížení - rok 2020

2019

Schválené příspěvky na křížení - rok 2019

2018

Schválené příspěvky na křížení - rok 2018

2017

Schválené příspěvky na křížení - rok 2017


Pravidla pro poskytování příspěvků na křížení místních a účelových komunikací s nadřazenou infrastrukturou

2022

Pravidla na křížení komunikací pro rok 2022 [pdf]

   2022 - průvodní list [xls]

   2022 - prohlášení o shodě dokumentace [doc]

   2022 - prohlášení 3E [doc]

   2022 - kontrolní seznam žádosti [xlsx]

2021

Pravidla na křížení komunikací pro rok 2021 [pdf]

   2021 - průvodní list [xls]

   2021 - prohlášení o shodě dokumentace [doc]

   2021 - prohlášení 3E [doc]

2020

Pravidla na křížení komunikací pro rok 2020 [pdf]

Pravidla na křížení komunikací pro rok 2020 [pdf] ve znění k 9. 4. 2020

   2020 - průvodní list [xls]

2019

Pravidla na křížení komunikací pro rok 2019 [pdf]

   2019 - průvodní list [xls]

2018

Pravidla na křížení komunikací pro rok 2018 [pdf]

   2018 - průvodní list [xls]

2017

Pravidla na křížení komunikací pro rok 2017 [pdf]

   2017 - průvodní list [xls]


Archiv stránek pro příspěvky na křížení komunikací

Schválené příspěvky na vybavení letišť

2022

Schválené příspěvky na letiště - rok 2022

2021

Schválené příspěvky na letiště - rok 2021

2020

Schválené příspěvky na letiště - rok 2020

2019

Schválené příspěvky na letiště - rok 2019

2018

Schválené příspěvky na letiště - rok 2018

2017

Schválené příspěvky na letiště - rok 2017


Pravidla pro poskytování příspěvků na vybavení letišť

2022

Pravidla na letiště pro rok 2022 [pdf]
Pravidla na letiště pro rok 2022 - základní informace a nejdůležitější změny [pdf]
Pravidla na letiště pro rok 2022 - čestné prohlášení [doc]
Pravidla na letiště pro rok 2022 - průvodní list [xls]
Pravidla na letiště pro rok 2022 - přehled údajů [xls]
Pravidla na letiště pro rok 2022 - finanční zdraví [xls]

2021

Pravidla na letiště pro rok 2021 [pdf]
Pravidla na letiště pro rok 2021 - základní informace a nejdůležitější změny [pdf]
Pravidla na letiště pro rok 2021 - čestné prohlášení [doc]
Pravidla na letiště pro rok 2021 - průvodní list [xls]
Pravidla na letiště pro rok 2021 - přehled údajů [xls]
Pravidla na letiště pro rok 2021 - finanční zdraví [xls]

2020

Pravidla na letiště pro rok 2020 [pdf]
Pravidla na letiště pro rok 2020 - základní informace a nejdůležitější změny [pdf]
Pravidla na letiště pro rok 2020 - čestné prohlášení [doc]
Pravidla na letiště pro rok 2020 - průvodní list [xls]
Pravidla na letiště pro rok 2020 - přehled údajů [xls]
Pravidla na letiště pro rok 2020 - finanční zdraví [xls]

2019

Pravidla na letiště pro rok 2019 [pdf]
Pravidla na letiště pro rok 2019 - čestné prohlášení [doc]
Pravidla na letiště pro rok 2019 - průvodní list [xls]
Pravidla na letiště pro rok 2019 - přehled údajů [xls]
Pravidla na letiště pro rok 2019 - finanční zdraví [xls]

2018

Pravidla na letiště pro rok 2018 [pdf]
Pravidla na letiště pro rok 2018 - čestné prohlášení [doc]
Pravidla na letiště pro rok 2018 - průvodní list [xls]
Pravidla na letiště pro rok 2018 - přehled údajů [xls]
Pravidla na letiště pro rok 2018 - finanční zdraví [xls]

2017

Pravidla na letiště pro rok 2017 [pdf]
Pravidla na letiště pro rok 2017 - čestné prohlášení [docx]
Pravidla na letiště pro rok 2017 - průvodní list [xls]
Pravidla na letiště pro rok 2017 - přehled údajů [xls]
Pravidla na letiště pro rok 2017 - finanční zdraví [xls]


Archiv stránek pro příspěvky na vybavení letišť

Schválené příspěvky na zvyšování bezpečnosti silnic II. a III. třídy

2022

Schválené příspěvky na bezpečnost na silnicích II. a III. třídy - rok 2022

2021

Schválené příspěvky na bezpečnost na silnicích II. a III. třídy - rok 2021

2020

Schválené příspěvky na bezpečnost na silnicích II. a III. třídy - rok 2020

2018

Schválené příspěvky na bezpečnost na silnicích II. a III. třídy - rok 2018


Pravidla pro poskytování příspěvků na zvyšování bezpečnosti silnic II. a III. třídy

2022

Pravidla na bezpečnost silnic II. a III. třídy pro rok 2022 [pdf]

    2022 - průvodní list [xlsx]

    2022 - prohlášení o shodě PD [docx]

    2022 - nehodové lokality - seznam [xlsx]

2021

Pravidla na bezpečnost silnic II. a III. třídy pro rok 2021 [pdf]

    2021 - průvodní list [xls]

    2021 - prohlášení o shodě PD [docx]

    2021 - nehodové lokality - seznam [xlsx]

2020

Pravidla na bezpečnost silnic II. a III. třídy pro rok 2020 [pdf]

    2020 - průvodní list [xls]

2018

Pravidla na bezpečnost silnic II. a III. třídy pro rok 2018 [pdf]

    2018 - průvodní list [xls]


Archiv stránek pro příspěvky na zvyšování bezpečnosti silnic II. a III. třídy

Schválené příspěvky na nové technologie

2017

Schválené příspěvky na nové technologie - rok 2017

2016 Předpisy

Schválené příspěvky na nové technologie - rok 2016 Předpisy

2016 Technologie

Schválené příspěvky na nové technologie - rok 2016 Technologie

2015 Předpisy

Schválené příspěvky na nové technologie - rok 2015 Předpisy

2015 Technologie

Schválené příspěvky na nové technologie - rok 2015 Technologie

2014

Schválené příspěvky na nové technologie - rok 2014

2013

Schválené příspěvky na nové technologie - rok 2013

2012

Schválené příspěvky na nové technologie - rok 2012

2009

Schválené příspěvky na nové technologie - rok 2009

2008

Schválené příspěvky na nové technologie - rok 2008


Pravidla pro poskytování příspěvků na nové technologie

2017

Pravidla na nové technologie pro rok 2017 [pdf]
Pravidla na nové technologie pro rok 2017 - průvodní list [xls]

2016

Pravidla na nové technologie pro rok 2016 [pdf]
Pravidla na nové technologie pro rok 2016 - průvodní list [xls]

2015

Pravidla na nové technologie pro rok 2015 [pdf]
Pravidla na nové technologie pro rok 2015 - průvodní list [xls]

2014

Pravidla na nové technologie pro rok 2014 [pdf]
Pravidla na nové technologie pro rok 2014 - průvodní list [xls]
Pravidla na nové technologie pro rok 2014 - majetkové vypořádání [xls]

2013

Pravidla na nové technologie pro rok 2013 [pdf]
Pravidla na nové technologie pro rok 2013 - průvodní list [xls]
Pravidla na nové technologie pro rok 2013 - majetkové vypořádání [xls]

2012

Pravidla na nové technologie pro rok 2012 [pdf]
Pravidla na nové technologie pro rok 2012 - průvodní list [xls]

2009

Pravidla na nové technologie pro rok 2009 [pdf]
Pravidla na nové technologie pro rok 2009 - průvodní list [xls]


Archiv stránek pro příspěvky na nové technologie a projektové činnosti

Schválené příspěvky na vybavení drážních vozidel jednotkou ETCS

2021

Schválené příspěvky na vybavení drážních vozidel jednotkou ETCS - rok 2021


Pravidla pro poskytování příspěvků na vybavení drážních vozidel jednotkou ETCS

2022 - 2023

Pravidla pro poskytování příspěvků na vybavení drážních vozidel jednotkou ETCS [pdf]

   2022 - průvodní list [XLS]

   2022 - čestné prohlášení [DOCX]

   2022 - tabulka rozpočtu [DOCX]

   2022 - položkový rozpočet akce [DOCX]

   2022 - podklad pro technicko ekonomické hodnocení [XLSX]

   2022 - předpokládaný harmonogram [DOCX]

   2022 - doplňující informace [DOCX]

   2022 - vzor tabulky hodnocení finančního zdraví [XLSX]

   2022 - hodnotici soubor [XLSX]

2020 - 2021

Pravidla pro poskytování příspěvků na vybavení drážních vozidel jednotkou ETCS [pdf]

Pravidla pro poskytování příspěvků na vybavení drážních vozidel jednotkou ETCS [pdf] - aktualizované k 20.10.2020

   2020 - průvodní list [XLS]

   2020 - čestné prohlášení [DOCX]

   2020 - tabulka rozpočtu [DOCX, akt. 29.10.]

   2020 - položkový rozpočet akce [DOCX]

   2020 - podklad pro technicko ekonomické hodnocení [XLSX]

   2020 - předpokládaný harmonogram [DOCX]

   2020 - doplňující informace [DOCX]

   2020 - vzor tabulky hodnocení finančního zdraví [XLSX]

   2020 - hodnotici soubor [XLSX]

Schválené příspěvky na multimodální překladiště

2021

Schválené příspěvky na multimodální překladiště - rok 2021

2017

Schválené příspěvky na multimodální překladiště - rok 2017


Pravidla pro poskytování příspěvků na multimodální překladiště

2022

Pravidla pro financování oprav multimodálních překladišť v roce 2022 [pdf]

   Průvodní list k žádosti [xls]

   Čestné prohlášení [doc]

   Rozpočet akce [doc]

   Předpokládaný harmonogram [doc]

   Hodnocení finančního zdraví [xls]

   Doplňující informace [doc]

   Hodnotící soubor [xls]

   Karta indikátoru [doc]

2021

Pravidla pro financování oprav multimodálních překladišť v roce 2021 [pdf]

   Průvodní list k žádosti [xls]

   Čestné prohlášení [doc]

   Rozpočet akce [doc]

   Předpokládaný harmonogram [doc]

   Hodnocení finančního zdraví [xls]

   Doplňující informace [doc]

   Hodnotící soubor [xls]

   Karta indikátoru [doc]

2017

Pravidla pro financování oprav multimodálních překladišť v roce 2017 [PDF]

   Průvodní list k žádosti [xls]

   Čestné prohlášení žadatele o příspěvek [doc]

   Hodnocení finančního zdraví a kapitálové přiměřenosti [xls]Archiv stránek pro příspěvky na multimodální překladiště