Povodně 2020

Pravidla pro poskytnutí finančních prostředků z rozpočtu Státního fondu dopravní infrastruktury pro rok 2020 obcím k financování odstranění škod na dopravní infrastruktuře způsobených povodní nebo záplavou v červnu nebo červenci 2020.

[PDF] Pravidla "Povodně 2020" 
[DOCX] Průvodní list k žádosti