Projektové činnosti

Nové technologie 2017 - přehled žádostí o příspěvek schválených Výborem SFDI dne 26.4.2017

[PDF] Schválené příspěvky pro rok 2017


Pravidla pro financování průzkumných nebo projektových prací anebo studijních nebo expertních činností v oblasti výstavby, modernizace nebo oprav dopravní infrastruktury („Nové technologie“) pro rok 2017

[PDF] Pravidla pro financování průzkumných nebo projektových prací anebo studijních nebo expertních činností v oblasti výstavby, modernizace nebo oprav dopravní infrastruktury („Nové technologie“) pro rok 2017
[xls] Průvodní list k žádosti

 


 

Prezentace ze semináře „Nové technologie financované z příspěvků SFDI“
Státní fond dopravní infrastruktury ve spolupráci s Ministerstvem dopravy a dalšími partnery uspořádal dne 28.6.2016 na Ministerstvu dopravy seminář na téma „Nové technologie financované z příspěvků SFDI“

1. blok - Technologie laserscan a georadar v praxi [ZIP] - 49MB

2. blok - Pozemní radarová interferometrie v praxi [ZIP] - 66MB

3. blok - Hospodaření s vozovkou [ZIP] - 201MB

 


Nové technologie 2016 - Výborem SFDI 28.4.2016 schválené žádosti

[PDF] Aplikace nových technologií

[PDF] Technické předpisy a diagnostické metody 

 


 

Pravidla pro poskytování příspěvků na průzkumné a projektové práce, studijní a expertní činnosti zaměřené na výstavbu, modernizaci a opravy silnic a dálnic, dopravně významných vnitrozemských vodních cest a staveb celostátních a regionálních drah (dále jen „projekty“) z rozpočtu SFDI pro rok 2016

[pdf] Pravidla pro poskytování příspěvků na průzkumné a projektové práce, studijní a expertní činnosti zaměřené na výstavbu, modernizaci a opravy silnic a dálnic, dopravně významných vnitrozemských vodních cest a staveb celostátních a regionálních drah pro rok 2016.
[xls] Průvodní list k žádosti o poskytnutí příspěvku.

 

Projekty 2015 -  přehled žádostí o příspěvek schválených Výborem SFDI dne 14. 4. 2015 

[PDF] aplikace nových technologií 

[PDF] technické předpisy a diagnostické metody

 

Pravidla pro poskytování příspěvků na průzkumné a projektové práce, studijní a expertní činnosti zaměřené na výstavbu, modernizaci a opravy silnic a dálnic, dopravně významných vnitrozemských vodních cest a staveb celostátních a regionálních drah pro rok 2015.

[PDF] Pravidla pro poskytování příspěvků na průzkumné a projektové práce, studijní a expertní činnosti zaměřené na výstavbu, modernizaci a opravy silnic a dálnic, dopravně významných vnitrozemských vodních cest a staveb celostátních a regionálních drah pro rok 2015.
[XLS] Průvodní list k žádosti o poskytnutí příspěvku.
   

 

Projekty 2014 -  přehled žádostí o příspěvek schválených Výborem SFDI dne 5.5.2014

[PDF] Schválené příspěvky pro rok 2014

 


Pravidla pro poskytování příspěvků na průzkumné a projektové práce, studijní a expertní činnosti zaměřené na výstavbu, modernizaci a opravy silnic a dálnic, dopravně významných vnitrozemských vodních cest a staveb celostátních a regionálních drah pro rok 2014.

[pdf] Pravidla pro poskytování příspěvků na průzkumné a projektové práce, studijní a expertní činnosti zaměřené na výstavbu, modernizaci a opravy silnic a dálnic, dopravně významných vnitrozemských vodních cest a staveb celostátních a regionálních drah pro rok 2014.
[xls] Průvodní list k žádosti o poskytnutí příspěvku.
[xls] Příloha k průvodnímu listu: Majetkoprávní vypořádání pozemků a objektů na kterých se stavba nachází.

 

Projekty 2013 - přehled žádostí o příspěvek schválených Výborem SFDI dne 19.4.2013

[PDF] Schválené příspěvky pro rok 2013

 


Pravidla pro poskytování příspěvků na průzkumné a projektové práce, studijní a expertní činnosti zaměřené na výstavbu, modernizaci a opravy silnic a dálnic, dopravně významných vnitrozemských vodních cest a staveb celostátních a regionálních drah pro rok 2013.

[pdf] Pravidla pro poskytování příspěvků na průzkumné a projektové práce, studijní a expertní činnosti zaměřené na výstavbu, modernizaci a opravy silnic a dálnic, dopravně významných vnitrozemských vodních cest a staveb celostátních a regionálních drah pro rok 2013.
[pdf, xls] Průvodní list k žádosti o poskytnutí příspěvku.
[pdf, xls] Příloha k průvodnímu listu: Majetkoprávní vypořádání pozemků a objektů na kterých se stavba nachází.

 

Projekty 2012 - přehled žádostí o příspěvek schválených Výborem SFDI dne 2.8.2012

[PDF] Schválené příspěvky pro rok 2012

 


Pravidla pro poskytování příspěvků na průzkumné a projektové práce, studijní a expertní činnosti zaměřené na výstavbu, modernizaci a opravy silnic a dálnic, dopravně významných vnitrozemských vodních cest a staveb celostátních a regionálních drah pro rok 2012.

[pdf] Pravidla pro poskytování příspěvků na průzkumné a projektové práce, studijní a expertní činnosti zaměřené na výstavbu, modernizaci a opravy silnic a dálnic, dopravně významných vnitrozemských vodních cest a staveb celostátních a regionálních drah pro rok 2012.
[xls] Průvodní list k žádosti o poskytnutí příspěvku.

Příspěvky na projektové práce a expertní činnost, nebyly pro rok 2010 schváleny.

PROJEKTOVÉ PRÁCE 2009
žádosti o příspěvek schválené Výborem SFDI dne 26.3.2009
[pdf]

PROJEKTOVÉ PRÁCE 2009
zaslané žádosti o příspěvek
[pdf]

PROJEKTOVÉ PRÁCE 2008
žádosti o příspěvek schválené Výborem SFDI dne 10.4.2008
[pdf]

PROJEKTOVÉ PRÁCE 2008
zaslané žádosti o příspěvek
[pdf]