Vybavení letišť

 

Pravidla pro financování vybavení letišť technickými nebo obdobnými prostředky sloužícími k ochraně civilního letectví před protiprávními činy pro rok 2020 

[PDF] Pravidla pro financování vybavení letišť technickými nebo obdobnými prostředky sloužícími k ochraně civilního letectví před protiprávními činy pro rok 2020
[xls] Průvodní list k žádosti 
[doc] Čestné prohlášení žadatele o příspěvek
[xls] Hodnocení finančního zdraví 
[xls] Tabulka údajů pro bodové hodnocení akce

Vybavení letiště 2019 – přehled žádostí o příspěvek schválených Výborem SFDI dne 25. června 2019

 
[PDF] Schválené příspěvky pro rok 2019
 

 

Pravidla pro financování vybavení letišť technickými nebo obdobnými prostředky sloužícími k ochraně civilního letectví před protiprávními činy pro rok 2019 

[PDF] Pravidla pro financování vybavení letišť technickými nebo obdobnými prostředky sloužícími k ochraně civilního letectví před protiprávními činy pro rok 2019
[xls] Průvodní list k žádosti
[doc] Čestné prohlášení žadatele o příspěvek
[xls] Hodnocení finančního zdraví a kapitálové přiměřenosti
[xls] Přehled údajů pro hodnocení akce

 


 

Vybavení letišť 2018 - přehled žádostí o příspěvek schválených Výborem SFDI dne 4.5.2018 

[PDF]  Schválené příspěvky pro rok 2018 


 

Pravidla pro financování vybavení letišť technickými nebo obdobnými prostředky sloužícími k ochraně civilního letectví před protiprávními činy pro rok 2018

 

[PDF] Pravidla pro financování vybavení letišť technickými nebo obdobnými prostředky sloužícími k ochraně civilního letectví před protiprávními činy pro rok 2018 
[xls] Průvodní list k žádosti
[doc] Čestné prohlášení žadatele o příspěvek
[xls] Hodnocení finančního zdraví a kapitálové přiměřenosti
[xls] Přehled údajů pro hodnocení akce

 


 

Vybavení letišť 2017 - přehled žádostí o příspěvek schválených Výborem SFDI dne 26.4.2017

[PDF] Schválené příspěvky pro rok 2017

 


Pravidla SFDI pro financování vybavení letišť technickými nebo obdobnými prostředky sloužícími k ochraně civilního letectví před protiprávními činy pro rok 2017

 

[PDF] Pravidla pro financování vybavení letišť technickými nebo obdobnými prostředky sloužícími k ochraně civilního letectví před protiprávními činy pro rok 2017 
[xls] Průvodní list k žádosti
[doc] Čestné prohlášení žadatele o příspěvek
[xls] Hodnocení finančního zdraví a kapitálové přiměřenosti
[xls] Přehled údajů pro hodnocení akce