Zvyšování bezpečnosti

Pravidla pro financování opatření ke zvýšení bezpečnosti nebo plynulosti dopravy nebo opatření ke zpřístupňování dopravy osobám s omezenou schopností pohybu nebo orientace pro rok 2020

[PDF] Pravidla pro financování opatření ke zvýšení bezpečnosti nebo plynulosti dopravy nebo opatření ke zpřístupňování dopravy osobám s omezenou schopností pohybu nebo orientace
pro rok 2020
[XLS] Průvodní list k žádosti o poskytnutí příspěvku z rozpočtu SFDI pro rok 2020 na programy zaměřené ke zvýšení bezpečnosti dopravy
[DOC] Prohlášení statutárního orgánu žadateke o shodě projektových dokumentací

 


Bezpečnost 2019 - přehled žádostí o příspěvek schválených Výborem SFDI dne 30. dubna 2019

[PDF] Schválené příspěvky pro rok 2019


 

Pravidla pro financování opatření ke zvýšení bezpečnosti nebo plynulosti dopravy nebo opatření ke zpřístupňování dopravy osobám s omezenou schopností pohybu nebo orientace pro rok 2019

[PDF] Pravidla pro financování opatření ke zvýšení bezpečnosti nebo plynulosti dopravy nebo opatření ke zpřístupňování dopravy osobám s omezenou schopností pohybu nebo orientace
pro rok 2019
[XLS] Průvodní list k žádosti o poskytnutí příspěvku z rozpočtu SFDI pro rok 2019 na programy zaměřené ke zvýšení bezpečnosti dopravy

 


Bezpečnost 2018 - přehled žádostí o příspěvek schválených Výborem SFDI dne 26. června 2018

[PDF] Schválené příspěvky pro rok 2018


Často kladené otázky [PDF]

 


Pravidla pro financování opatření ke zvýšení bezpečnosti nebo plynulosti dopravy nebo opatření ke zpřístupňování dopravy osobám s omezenou schopností pohybu nebo orientace pro rok 2018

[PDF]

Pravidla pro financování opatření ke zvýšení bezpečnosti nebo plynulosti dopravy nebo opatření ke zpřístupňování dopravy osobám s omezenou schopností pohybu nebo orientace
pro rok 2018

[XLS] Průvodní list k žádosti o poskytnutí příspěvku z rozpočtu SFDI pro rok 2018 na programy zaměřené ke zvýšení bezpečnosti dopravy

 

Zvyšování bezpečnosti 2017 - přehled žádostí o příspěvek schválených Výborem SFDI dne 22.6.2017

[PDF] Schválené příspěvky pro rok 2017

 


Pravidla pro financování opatření ke zvýšení bezpečnosti nebo plynulosti dopravy nebo opatření ke zpřístupňování dopravy osobám s omezenou schopností pohybu nebo orientace pro rok 2017 upravené dne 31.10.2016

[PDF]

Pravidla pro financování opatření ke zvýšení bezpečnosti nebo plynulosti dopravy nebo opatření ke zpřístupňování dopravy osobám s omezenou schopností pohybu nebo orientace
pro rok 2017

[XLS] Průvodní list k žádosti o poskytnutí příspěvku z rozpočtu SFDI pro rok 2017 na programy zaměřené ke zvýšení bezpečnosti dopravy

 

Bezpečnost 2016 -  přehled žádostí o příspěvek schválených 137. Výborem SFDI dne 14. 6. 2016

[PDFSchválené žádosti Výborem – Bezpečnost 2016

 

Pravidla pro poskytování příspěvků pro naplňování programů zaměřených ke zvýšení bezpečnosti dopravy a jejího zpřístupňování osobám s omezenou schopností pohybu a orientace pro rok 2016.

[PDF] Pravidla pro poskytování příspěvků pro naplňování programů zaměřených ke zvýšení bezpečnosti dopravy a jejího zpřístupňování osobám s omezenou schopností pohybu a orientace pro rok 2016
[XLS] Průvodní list k žádosti o poskytnutí příspěvku z rozpočtu SFDI pro rok 2016 na programy zaměřené ke zvýšení bezpečnosti dopravy

 

Bezpečnost 2015 -  přehled žádostí o příspěvek schválených Výborem SFDI v rámci 2. kola dne 23. 9. 2015

[PDF] Schválené příspěvky pro rok 2015 – 2. kolo 2015

 

[PDF] Nejčastější chyby předkládaných projektových dokumentací na stavby bezbariérových pěších tras a cyklistických stezek   

Pravidla pro poskytování příspěvků pro naplňování programů zaměřených ke zvýšení bezpečnosti dopravy a jejího zpřístupňování osobám s omezenou schopností pohybu a orientace pro rok 2015/2016 – 2.kolo.

[PDF] Pravidla pro poskytování příspěvků pro naplňování programů zaměřených ke zvýšení bezpečnosti dopravy a jejího zpřístupňování osobám s omezenou schopností pohybu a orientace pro rok 2015/2016 2.kolo.
[XLS] Průvodní list k žádosti o poskytnutí příspěvku z rozpočtu SFDI pro rok 2015 2.kolo na programy zaměřené ke zvýšení bezpečnosti dopravy
   

  

Bezpečnost 2015 -  přehled žádostí o příspěvek schválených Výborem SFDI dne 14. 4. 2015

[PDF] Schválené příspěvky pro rok 2015

 

Pravidla pro poskytování příspěvků pro naplňování programů zaměřených ke zvýšení bezpečnosti dopravy a jejího zpřístupňování osobám s omezenou schopností pohybu a orientace pro rok 2015.

[PDF] Pravidla pro poskytování příspěvků pro naplňování programů zaměřených ke zvýšení bezpečnosti dopravy a jejího zpřístupňování osobám s omezenou schopností pohybu a orientace pro rok 2015.
[XLS] Průvodní list k žádosti o poskytnutí příspěvku z rozpočtu SFDI pro rok 2015 na programy zaměřené ke zvýšení bezpečnosti dopravy
   

 

Bezpečnost 2014 -  přehled žádostí o příspěvek schválených Výborem SFDI dne 5.5.2014

[PDF] Schválené příspěvky pro rok 2014

 


Pravidla pro poskytování příspěvků pro naplňování programů zaměřených ke zvýšení bezpečnosti dopravy a jejího zpřístupňování osobám s omezenou schopností pohybu a orientace pro rok 2014.

[pdf] Pravidla pro poskytování příspěvků pro naplňování programů zaměřených ke zvýšení bezpečnosti dopravy a jejího zpřístupňování osobám s omezenou schopností pohybu a orientace pro rok 2014.
[pdf,xls] Průvodní list k žádosti o poskytnutí příspěvku z rozpočtu SFDI pro rok 2014 na programy zaměřené ke zvýšení bezpečnosti dopravy
[pdf,xls] Příloha k průvodnímu listu: Majetkoprávní vypořádání pozemků a objektů na kterých se stavba nachází.
   

 

Bezpečnost 2013 - II. kolo - přehled žádostí o příspěvek schválených Výborem SFDI dne 25.6.2013

[PDF] Schválené příspěvky pro rok 2013 – 2. kolo

 

Bezpečnost 2013 - I. kolo - přehled žádostí o příspěvek schválených Výborem SFDI dne 19.4.2013

[PDF] Schválené příspěvky pro rok 2013 – 1. kolo 

 


Pravidla pro poskytování příspěvků pro naplňování programů zaměřených ke zvýšení bezpečnosti dopravy a jejího zpřístupňování osobám s omezenou schopností pohybu a orientace pro rok 2013 - 2. kolo.

[pdf] Pravidla pro poskytování příspěvků pro naplňování programů zaměřených ke zvýšení bezpečnosti dopravy a jejího zpřístupňování osobám s omezenou schopností pohybu a orientace pro rok 2013.
[pdf][xls] Průvodní list k žádosti o poskytnutí příspěvku z rozpočtu SFDI pro rok 2013 na programy zaměřené ke zvýšení bezpečnosti dopravy
[pdf][xls] Příloha k průvodnímu listu: Majetkoprávní vypořádání pozemků a objektů na kterých se stavba nachází.
   

Pravidla pro poskytování příspěvků pro naplňování programů zaměřených ke zvýšení bezpečnosti dopravy a jejího zpřístupňování osobám s omezenou schopností pohybu a orientace pro rok 2013.

[pdf] Pravidla pro poskytování příspěvků pro naplňování programů zaměřených ke zvýšení bezpečnosti dopravy a jejího zpřístupňování osobám s omezenou schopností pohybu a orientace pro rok 2013.
[pdf, xls] Průvodní list k žádosti o poskytnutí příspěvku z rozpočtu SFDI pro rok 2013 na programy zaměřené ke zvýšení bezpečnosti dopravy
[pdf, xls] Příloha k průvodnímu listu: Majetkoprávní vypořádání pozemků a objektů na kterých se stavba nachází.
[pdf] Náležitosti projektové dokumentace k Pravidlům pro poskytování příspěvků pro naplňování programů zaměřených ke zvýšení bezpečnosti dopravy.

Pravidla pro poskytování příspěvků pro naplňování programů zaměřených ke zvýšení bezpečnosti dopravy a jejího zpřístupňování osobám s omezenou schopností pohybu a orientace pro rok 2012.

[pdf] Rozhodnutí ředitele č.18/2011 O vydání Pravidel pro poskytování příspěvků pro naplňování programů zaměřených ke zvýšení bezpečnosti dopravy a jejího zpřístupňování osobám s omezenou schopností pohybu a orientace pro rok 2012 a Pravidel pro poskytování příspěvků na výstavbu a údržbu cyklistických stezek pro rok 2012.
[pdf] Pravidla pro poskytování příspěvků pro naplňování programů zaměřených ke zvýšení bezpečnosti dopravy a jejího zpřístupňování osobám s omezenou schopností pohybu a orientace pro rok 2012.
[pdfxls] Průvodní list k žádosti o poskytnutí příspěvku z rozpočtu SFDI pro rok 2012 na programy zaměřené ke zvýšení bezpečnosti dopravy
[pdf, xls] Příloha k průvodnímu listu: Majetkoprávní vypořádání pozemků a objektů na kterých se stavba nachází.
[pdf] Náležitosti projektové dokumentace k Pravidlům pro poskytování příspěvků pro naplňování programů zaměřených ke zvýšení bezpečnosti dopravy.

PROGRAMY ZVYŠUJÍCÍ BEZPEČNOST DOPRAVY 2011
[pdf] – žádosti o příspěvek schválené Výborem SFDI

Pravidla pro poskytování příspěvků z rozpočtu SFDI na rok 2011 v souladu s § 2, odst. 1, písm. g) zákona č. 104/2000 Sb.

[pdf] Rozhodnutí ředitele č.10/2010 O vydání Pravidel pro poskytování příspěvků pro naplňování programů zaměřených ke zvýšení bezpečnosti dopravy a jejího zpřístupňování osobám s omezeno schopností pohybu a orientace pro rok 2011 a Pravidel pro poskytování příspěvků na výstavbu a údržbu cyklistických stezek pro rok 2011.
[pdf] Pravidla pro poskytování příspěvků pro naplňování programů zaměřených ke zvýšení bezpečnosti dopravy a jejího zpřístupňování osobám s omezenou schopností pohybu a orientace pro rok 2011.
[pdfxls] Průvodní list k žádosti o poskytnutí příspěvku z rozpočtu SFDI pro rok 2011 ke zvýšení bezpečnosti dopravy a jejího zpřístupňování osobám s omezenou schopností pohybu a orientace
[pdf, xls] Příloha k průvodnímu listu - Majetkoprávní vypořádání akcí dotčených pozemků a objektů.
[pdf] Náležitosti projektové dokumentace k Pravidlům pro poskytování příspěvků pro naplňování programů zaměřených ke zvýšení bezpečnosti dopravy pro rok 2011

PROGRAMY ZVYŠUJÍCÍ BEZPEČNOST DOPRAVY 2010
[pdf] – žádosti o příspěvek schválené Výborem SFDI
[pdf] – zaslané žádosti o příspěvek (celkový přehled žádostí)


Pravidla pro poskytování příspěvků z rozpočtu SFDI na rok 2010 v souladu s § 2, odst. 1, písm. g) zákona č. 104/2000 Sb.

[pdf] Pravidla pro poskytování příspěvků pro naplňování programů zaměřených ke zvýšení bezpečnosti dopravy a jejího zpřístupňování osobám s omezenou schopností pohybu a orientace pro rok 2010.
[pdf, xls] Průvodní list k žádosti o poskytnutí příspěvku z rozpočtu SFDI pro rok 2010 ke zvýšení bezpečnosti dopravy a jejího zpřístupňování osobám s omezenou schopností pohybu a orientace
[pdf, xls] Příloha k průvodnímu listu - Majetkoprávní vypořádání akcí dotčených pozemků a objektů.
[pdf] Náležitosti projektové dokumentace k Pravidlům pro poskytování příspěvků pro naplňování programů zaměřených ke zvýšení bezpečnosti dopravy pro rok 2010

PROGRAMY ZVYŠUJÍCÍ BEZPEČNOST DOPRAVY 2009
[pdf] – žádosti o příspěvek schválené Výborem SFDI
[pdf] – zaslané žádosti o příspěvek (celkový přehled žádostí)

PROGRAMY ZVYŠUJÍCÍ BEZPEČNOST DOPRAVY 2008
[pdf] – žádosti o příspěvek schválené Výborem SFDI dne 12.6.2008
[pdf] – neschválené žádosti o příspěvek
[pdf] – zaslané žádosti o příspěvek (celkový přehled žádostí)