Poskytování informací dle zákona č. 106/1999 Sb.

Poskytování informací dle zákona č.106/1999 Sb.

Úplné znění Směrnice pro poskytování informací ve smyslu z.č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím [pdf]