Úřední deska

   


Datum: 18.09.2019  12:20
Číslo jednací: 6463/SFDI/130225/11736/2019
Uveřejnění: Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa rada/odborný rada - referent agendy časového zpoplatnění v Oddělení metodiky a časového zpoplatnění (11736/2019)
 

lhůta pro podání žádosti: 18.10.2019


Datum: 02.10.2019  09:15
Číslo jednací: 6480/SFDI/130225/12245/2019
Uveřejnění: Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa rada/odborný rada referent/referentka veřejných zakázek v Oddělení veřejných zakázek (12245/2019)
 

lhůta pro podání žádosti: 04.11.2019