Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada – supervizor projektových dokumentací v Oddělení supervizí projektových dokumentací (19725/2021)

Na nabízeném služebním místě bude hlavní náplní samostatná i týmová práce při posuzování projektových dokumentací železničních staveb v průběhu projektové přípravy. Dále činnost spolupráce s investory a projektanty s cílem nalezení optimálního technického řešení s ohledem na územní požadavky a ekonomickou náročnost.

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa Odborný rada – supervizor projektových dokumentací [PDF]

Příloha č. 1 - popis činností vykonávaných na služebním místě [PDF]

Příloha č. 2 - žádost o přijetí do služebního poměru [DOCX]