Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa rada/odborný rada – referent/ka poskytování příspěvků v Oddělení poskytování příspěvků II. (19340/2021)

Na nabízeném služebním místě bude hlavní náplní posuzovaní projektových dokumentací na výstavbu nebo opravy cyklistických stezek nebo zřizování jízdních pruhů pro cyklisty na místních komunikacích apod. Dále bude pracovní náplní např. zpracování podkladů pro posouzení projektů hodnotitelskými komisemi, zpracování smluv s příjemci a poskytování konzultací žadatelům o příspěvek. Úkoly bude zaměstnanec řešit jak samostatně, tak i v širším týmu za účelem zajištění financování kvalitních projektů v městech a obcích v ČR.

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa rada/odborný rada – referent/ka poskytování příspěvků v Oddělení poskytování příspěvků II. [PDF]

Usnesení o prodloužení lhůty pro podávání žádostí [PDF]

Příloha č. 1 - popis činností vykonávaných na služebním místě [PDF]

Příloha č. 2 - žádost o přijetí do služebního poměru [DOCX]