Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa rada/odborný rada – referent/ka realizace výdajů v Oddělení schvalování plateb I. (7460/2024)

Hlavní činností je zajištění agendy financování výstavby, modernizace, oprav, údržby nebo správy železnic, příprava a projednávání Smlouvy o financování projektů Operačního programu Doprava a jejich dodatků s příjemci finančních prostředků SFDI, zajišťování metodické podpory příjemcům, administrace a kontrola žádostí o platby.

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa rada/odborný rada – referent/ka realizace výdajů v Oddělení schvalování plateb I. [PDF]

Příloha č. 1 - popis činností vykonávaných na služebním místě [PDF]

Příloha č. 2 - žádost o přijetí do služebního poměru [DOCX]

Oznámení o prodloužení lhůty pro podaní žádostí [PDF]

 

Nabízené služební místo je vhodné pro OZP:

Bezbariérové pracoviště: ano

Možnost zkráceného úvazku: ano

Práce z domu: částečně po domluvě

Noční provoz: ne

Kontakt s dalšími lidmi: ano

Telefonická komunikace: ano

Studování dokumentů v papírové podobě: ano