Cenové databáze


Aktualizace cenových databází

Státní fond dopravní infrastruktury informuje, že dne 1.12.2020 byla uzavřena smlouva se sdružením IBR+SUDOP+ÚRS na realizaci zakázky Aktualizace cenových databází pro investiční přípravu dopravních staveb. V rámci realizace této zakázky byly zprovozněny internetové stránky www.cdds.cz, které slouží jako Helpdesk pro zadávání námětů a požadavků všech uživatelů cenových databází.

Předmětem aktualizace jsou následující cenové databáze:

a) OTSKP;
b) Sborníky agregovaných položek pro oceňování staveb pozemních komunikací u projektových dokumentací ve stupni DÚR a DSP;
c) Cenové normativy staveb pozemních komunikací ve stupni záměr projektu;
d) Sborník pro oceňování železničních staveb ve stupni DÚR;
e) Sborník pro oceňování železničních staveb ve stupni studie proveditelnosti a záměr projektu; a
f) Cenové normativy staveb cyklistických stezek, včetně globálních ukazatelů.

Aktualizované cenové databáze budou průběžně zveřejňovány na www.sfdi.cz/pravidla-metodiky-a-ceniky/cenove-databaze/ a také, včetně dalších výstupů, na stránkách cdds.cz v sekci Výstupy - www.cdds.cz/output.


Při používání informací z cenových databází požadujeme uvádět logo SFDI a odkaz na použitý zdroj, z něhož bylo čerpáno, tzn. odkaz na www.sfdi.cz .

Při používání informací z cenových databází ve dříve vytvořených softwarových produktech a aplikacích požadujeme uvádět logo SFDI a odkaz na www.sfdi.cz nejpozději při nejbližší programové aktualizaci.

Oborový třídník stavebních konstrukcí a prací (OTSKP)

 • [ZIP] OTSKP, schváleno Ministerstvem dopravy 8. 6. 2021
 • [ZIP] OTSKP, schváleno Ministerstvem dopravy 24.11.2020
 • [PDF] Metodika použití stanovených koeficientů pro kalkulaci ceny investičních akcí dopravních staveb kalkulovaných podle expertních cen OTSKP 2019 - schváleno Ministerstvem dopravy dne 8.10.2019
 • [ZIP] OTSKP, schváleno únor 2019

Aktualizace Oborového třídníku stavebních konstrukcí a prací 2018 slučuje původně samostatně vydávané části OTSKP – SPK (staveb pozemních komunikací) a OTSKP – ŽS (železničních staveb). Dále se pro obě sloučené části užívá výhradně obecnější pojem Oborový třídník stavebních konstrukcí a prací (OTSKP). 

 • [ZIP] OTSKP, duben 2018

Oborový třídník stavebních konstrukcí a prací staveb pozemních komunikací (OTSKP-SPK)

 • [ZIP] OTSKP-SPK, únor 2017
 • [ZIP] OTSKP-SPK, duben 2016
 • [ZIP] OTSKP-SPK, březen 2015
 • [ZIP] OTSKP-SPK, únor 2014
 • [PDF] Aktualizace expertních cen OTSKP-SPK na cenovou úroveň roku 2012, prosinec 2012

Oborový třídník stavebních konstrukcí a prací železničních staveb (OTSKP-ŽS)

 • [ZIP] OTSKP-ŽS, 11/2016, schváleno leden 2017
 • [ZIP] OTSKP-ŽS, leden 2014

Sborník pro údržbu a opravy železniční infrastruktury

Státní fond dopravní infrastruktury (SFDI) oznamuje, že na základě výběrového řízení byl vybrán nový správce Sborníku pro údržbu a opravy železniční infrastruktury (ÚOŽI) pro rok 2018 a následující, a to společnost ÚRS CZ, a.s. V případě návrhů a doporučení na změny popisů, názvů položek, případně aktualizace cen máte možnost nového správce kontaktovat.

Kontaktní adresa ÚRS CZ, a.s.:
jana.keilova@urs.cz

 • [ZIPSborník pro údržbu a opravy železniční infrastruktury, schváleno listopad 2020, účinnost 1.1.2021
 • [ZIP] Sborník pro údržbu a opravy železniční infrastruktury, schváleno prosinec 2019, účinnost 1.4.2020
 • [ZIP] Sborník pro údržbu a opravy železniční infrastruktury, schváleno říjen 2018, účinnost 1.1.2019
 • [ZIP] Sborník pro údržbu a opravy železniční infrastruktury 3/2018, schváleno březen 2018
 • [ZIP] Sborník pro údržbu a opravy železniční infrastruktury 12/2016, schváleno leden 2017
 • [ZIP] Sborník pro údržbu a opravy železniční infrastruktury – 4. změna, březen 2016
 • [ZIP] Sborník pro údržbu a opravy železniční infrastruktury – 3. změna, únor 2015
 • [ZIP] Sborník pro údržbu a opravy železniční infrastruktury – 2. změna, květen 2014
 • [ZIP] Sborník pro údržbu a opravy železniční infrastruktury – 1. změna, leden 2014
 • [ZIP] Sborník pro údržbu a opravy železniční infrastruktury, prosinec 2013 

Cenové normativy staveb pozemních komunikací ve stupni záměr projektu

 • [ZIP] Cenové normativy staveb pozemních komunikací, schváleno červen 2021
 • [ZIP] Cenové normativy staveb pozemních komunikací, schváleno únor 2019
 • [ZIP] Cenové normativy staveb pozemních komunikací, duben 2018
 • [ZIP] Cenové normativy staveb pozemních komunikací, únor 2017
 • [ZIP] Cenové normativy staveb pozemních komunikací, duben 2016
 • [ZIP] Cenové normativy staveb pozemních komunikací, březen 2015 
 • [PDF] Cenové normativy staveb pozemních komunikací, březen 2013 

Sborník pro oceňování železničních staveb ve stupni studie proveditelnosti a záměr projektu

 • [ZIPSborník pro oceňování železničních staveb ve stupni studie proveditelnosti a záměr projektu, schváleno červen 2021
 • [ZIP] Sborník pro oceňování železničních staveb ve stupni studie proveditelnosti a záměr projektu, schváleno březen 2019 s účinností od 1.4.2019, oprava přílohy č. 2 - Databáze rizik 05/2019
 • [ZIP] Sborník pro oceňování železničních staveb ve stupni studie proveditelnosti a záměr projektu, srpen 2018
 • [ZIP] Prováděcí pokyny ke Sborníku pro oceňování železničních staveb ve stupni studie proveditelnosti včetně Sborníku pro oceňování železničních staveb ve stupni studie proveditelnosti, březen 2016
 • [PDF] Cenové normativy pro ocenění železničních staveb, říjen 2013 

Ukazatelové ceny pro ocenění stavebních prací u projektových dokumentací staveb pozemních komunikací ve stupni DÚR a DSP

 • [ZIPAktualizace Sborníku agregovaných položek pro oceňování staveb pozemních komunikací u projektových dokumentací ve stupni DÚR a DSP - schváleno červen 2021
 • [ZIP] Aktualizace Sborníku agregovaných položek pro oceňování staveb pozemních komunikací u projektových dokumentací ve stupni DÚR a DSP - cenová úroveň 2015, březen 2015 
 • [PDF] Aktualizace ukazatelových cen DÚR a DSP na cenovou úroveň roku 2012, duben 2013 

Sborník pro oceňování železničních staveb ve stupni dokumentace pro územní rozhodnutí

 • [ZIP] Aktualizace Sborníku ŽS ve stupni DÚR - schváleno červen 2021 (pro použití na pilotních projektech pro ověření struktury položek a nastavení cen)
 • [ZIP] Sborník ŽS ve stupni DÚR - schváleno 7. května 2019 pro použití na pilotních projektech pro ověření struktury položek a nastavení cen

Cenové normativy staveb cyklistických stezek

 • [ZIPCenové normativy staveb cyklistických stezek 2014, leden 2015