Cenové databáze

Při používání informací z cenových databází požadujeme uvádět logo SFDI a odkaz na použitý zdroj, z něhož bylo čerpáno, tzn. odkaz na www.sfdi.cz .

Při používání informací z cenových databází ve dříve vytvořených softwarových produktech a aplikacích požadujeme uvádět logo SFDI a odkaz na www.sfdi.cz nejpozději při nejbližší programové aktualizaci.

Oborový třídník stavebních konstrukcí a prací (OTSKP)

 • [PDF] Metodika použití stanovených koeficientů pro kalkulaci ceny investičních akcí dopravních staveb kalkulovaných podle expertních cen OTSKP 2019 - schváleno Ministerstvem dopravy dne 8.10.2019
 • [ZIP] OTSKP, schváleno únor 2019
Aktualizace Oborového třídníku stavebních konstrukcí a prací 2018 slučuje původně samostatně vydávané části OTSKP – SPK (staveb pozemních komunikací) a OTSKP – ŽS (železničních staveb). Dále se pro obě sloučené části užívá výhradně obecnější pojem Oborový třídník stavebních konstrukcí a prací (OTSKP). 
 • [ZIP] OTSKP, duben 2018

Oborový třídník stavebních konstrukcí a prací staveb pozemních komunikací (OTSKP-SPK)

 • [ZIP] OTSKP-SPK, únor 2017
 • [ZIP] OTSKP-SPK, duben 2016
 • [ZIP] OTSKP-SPK, březen 2015
 • [ZIP] OTSKP-SPK, únor 2014
 • [PDF] Aktualizace expertních cen OTSKP-SPK na cenovou úroveň roku 2012, prosinec 2012

Oborový třídník stavebních konstrukcí a prací železničních staveb (OTSKP-ŽS)

 • [ZIP] OTSKP-ŽS, 11/2016, schváleno leden 2017
 • [ZIP] OTSKP-ŽS, leden 2014

Sborník pro údržbu a opravy železniční infrastruktury

Státní fond dopravní infrastruktury (SFDI) oznamuje, že na základě výběrového řízení byl vybrán nový správce Sborníku pro údržbu a opravy železniční infrastruktury (ÚOŽI) pro rok 2018 a následující, a to společnost ÚRS CZ, a.s. V případě návrhů a doporučení na změny popisů, názvů položek, případně aktualizace cen máte možnost nového správce kontaktovat.

Kontaktní adresy ÚRS CZ, a.s.:
helena.krmickova@urs.cz
andrea.sedlackova@urs.cz
Tel.: 538 728 128

 • [ZIP] Sborník pro údržbu a opravy železniční infrastruktury, schváleno prosinec 2019, účinnost 1.4.2020
 • [ZIP] Sborník pro údržbu a opravy železniční infrastruktury, schváleno říjen 2018, účinnost 1.1.2019
 • [ZIP] Sborník pro údržbu a opravy železniční infrastruktury 3/2018, schváleno březen 2018
 • [ZIP] Sborník pro údržbu a opravy železniční infrastruktury 12/2016, schváleno leden 2017
 • [ZIP] Sborník pro údržbu a opravy železniční infrastruktury – 4. změna, březen 2016
 • [ZIP] Sborník pro údržbu a opravy železniční infrastruktury – 3. změna, únor 2015
 • [ZIP] Sborník pro údržbu a opravy železniční infrastruktury – 2. změna, květen 2014
 • [ZIP] Sborník pro údržbu a opravy železniční infrastruktury – 1. změna, leden 2014
 • [ZIP] Sborník pro údržbu a opravy železniční infrastruktury, prosinec 2013 

Cenové normativy staveb pozemních komunikací ve stupni záměr projektu

 • [ZIP] Cenové normativy staveb pozemních komunikací, schváleno únor 2019
 • [ZIP] Cenové normativy staveb pozemních komunikací, duben 2018
 • [ZIP] Cenové normativy staveb pozemních komunikací, únor 2017
 • [ZIP] Cenové normativy staveb pozemních komunikací, duben 2016
 • [ZIP] Cenové normativy staveb pozemních komunikací, březen 2015 
 • [PDF] Cenové normativy staveb pozemních komunikací, březen 2013 

Sborník pro oceňování železničních staveb ve stupni studie proveditelnosti a záměr projektu

 • [ZIP] Sborník pro oceňování železničních staveb ve stupni studie proveditelnosti a záměr projektu, schváleno březen 2019 s účinností od 1.4.2019, oprava přílohy č. 2 - Databáze rizik 05/2019
 • [ZIP] Sborník pro oceňování železničních staveb ve stupni studie proveditelnosti a záměr projektu, srpen 2018
 • [ZIP] Prováděcí pokyny ke Sborníku pro oceňování železničních staveb ve stupni studie proveditelnosti včetně Sborníku pro oceňování železničních staveb ve stupni studie proveditelnosti, březen 2016
 • [PDF] Cenové normativy pro ocenění železničních staveb, říjen 2013 

Ukazatelové ceny pro ocenění stavebních prací u projektových dokumentací staveb pozemních komunikací ve stupni DÚR a DSP

 • [ZIP] Aktualizace Sborníku agregovaných položek pro oceňování staveb pozemních komunikací u projektových dokumentací ve stupni DÚR a DSP - cenová úroveň 2015, březen 2015 
 • [PDF] Aktualizace ukazatelových cen DÚR a DSP na cenovou úroveň roku 2012, duben 2013 

Sborník pro oceňování železničních staveb ve stupni dokumentace pro územní rozhodnutí

 • [ZIP] Sborník ŽS ve stupni DÚR - schváleno 7. května 2019 pro použití na pilotních projektech pro ověření struktury položek a nastavení cen

Cenové normativy staveb cyklistických stezek

 • [ZIP] Cenové normativy staveb cyklistických stezek 2014, leden 2015