cenové databáze


Při používání informací z cenových databází požadujeme uvádět logo SFDI a odkaz na použitý zdroj, z něhož bylo čerpáno, tzn. odkaz na www.sfdi.cz.

Při používání informací z cenových databází ve dříve vytvořených softwarových produktech a aplikacích požadujeme uvádět logo SFDI a odkaz na www.sfdi.cz nejpozději při nejbližší programové aktualizaci. 


Aktualizace cenových databází

V současné době je plněna zakázka Aktualizace cenových databází pro investiční přípravu dopravních staveb. V rámci realizace této zakázky jsou zprovozněny internetové stránky www.cdds.cz, které slouží jako Helpdesk pro zadávání námětů a požadavků všech uživatelů cenových databází. Aktualizované cenové databáze jsou zveřejňovány na www.sfdi.cz/pravidla-metodiky-a-ceniky/cenove-databaze/ a také, včetně dalších výstupů, na stránkách cdds.cz v sekci Výstupy - www.cdds.cz/output.

 • [PDF] Cenové databáze pro investiční přípravu dopravních staveb 2024 - Souhrnný dokument, schváleno Ministerstvem dopravy 5.3.2024

Oborový třídník stavebních konstrukcí a prací (OTSKP)

 • [ZIP[XML]  OTSKP, schváleno Ministerstvem dopravy 5.3.2024
 • [ZIP] VRN - Indexy vedlejších rozpočtových nákladů
 • [ZIP] [XML] [XLSXOTSKP, schváleno Ministerstvem dopravy 11.7.2023
 • [PDF] VRN - Indexy vedlejších rozpočtových nákladů
 • [ZIP[XML] [XLSOTSKP, schváleno Ministerstvem dopravy 26.7.2022
 • [PDF] VRN - Indexy vedlejších rozpočtových nákladů
 • [ZIP] OTSKP, schváleno Ministerstvem dopravy 8.6.2021
 • [ZIP] OTSKP, schváleno Ministerstvem dopravy 24.11.2020
 • [PDF] Metodika použití stanovených koeficientů pro kalkulaci ceny investičních akcí dopravních staveb kalkulovaných podle expertních cen OTSKP 2019 - schváleno Ministerstvem dopravy dne 8.10.2019
 • [ZIP] OTSKP, schváleno únor 2019
 • [ZIP] OTSKP, duben 2018

Aktualizace Oborového třídníku stavebních konstrukcí a prací 2018 slučuje původně samostatně vydávané části OTSKP – SPK (staveb pozemních komunikací) a OTSKP – ŽS (železničních staveb). Dále se pro obě sloučené části užívá výhradně obecnější pojem Oborový třídník stavebních konstrukcí a prací (OTSKP).

 Oborový třídník stavebních konstrukcí a prací staveb pozemních komunikací (OTSKP-SPK)

 • [ZIP] OTSKP-SPK, únor 2017
 • [ZIP] OTSKP-SPK, duben 2016
 • [ZIP] OTSKP-SPK, březen 2015
 • [ZIP] OTSKP-SPK, únor 2014
 • [PDF] Aktualizace expertních cen OTSKP-SPK na cenovou úroveň roku 2012, prosinec 2012

Oborový třídník stavebních konstrukcí a prací železničních staveb (OTSKP-ŽS)

 • [ZIP] OTSKP-ŽS, 11/2016, schváleno leden 2017
 • [ZIP] OTSKP-ŽS, leden 2014

Cenové normativy staveb pozemních komunikací ve stupni studie (SPK CN)

 • [ZIP] [XML] SPK CN, schváleno Ministerstvem dopravy 5.3. 2024
 • [ZIP] [XML[XLSXSPK CN, schváleno Ministerstvem dopravy 11.7. 2023
 • [ZIP] [XML] [XLSSPK CN, schváleno Ministerstvem dopravy 26.7. 2022
 • [ZIP] Cenové normativy staveb pozemních komunikací, schváleno červen 2021
 • [ZIP] Cenové normativy staveb pozemních komunikací, schváleno únor 2019
 • [ZIP] Cenové normativy staveb pozemních komunikací, duben 2018
 • [ZIP] Cenové normativy staveb pozemních komunikací, únor 2017
 • [ZIP] Cenové normativy staveb pozemních komunikací, duben 2016
 • [ZIP] Cenové normativy staveb pozemních komunikací, březen 2015 
 • [PDF] Cenové normativy staveb pozemních komunikací, březen 2013 

Sborník pro oceňování železničních staveb ve stupni studie (SPOŽES)

 • [ZIP] [XML] Sborník pro oceňování železničních staveb ve stupni studie, schváleno Ministerstvem dopravy 5.3.2024
 • [XLSXFunkční formulář SPOŽES
 • [ZIP] [XML] [XLSXSborník pro oceňování železničních staveb ve stupni studie, schváleno Ministerstvem dopravy 11.7.2023
 • [ZIP] Sborník pro oceňování železničních staveb ve stupni studie proveditelnosti a záměr projektu, schváleno červen 2021
 • [ZIP] Sborník pro oceňování železničních staveb ve stupni studie proveditelnosti a záměr projektu, schváleno březen 2019 s účinností od 1.4.2019, oprava přílohy č. 2 - Databáze rizik 05/2019
 • [ZIP] Sborník pro oceňování železničních staveb ve stupni studie proveditelnosti a záměr projektu, srpen 2018
 • [ZIP] Prováděcí pokyny ke Sborníku pro oceňování železničních staveb ve stupni studie proveditelnosti včetně Sborníku pro oceňování železničních staveb ve stupni studie proveditelnosti, březen 2016
 • [PDF] Cenové normativy pro ocenění železničních staveb, říjen 2013 

Sborník pro oceňování staveb pozemních komunikací ve stupni dokumentace pro územní rozhodnutí a dokumentace pro stavební povolení (SPK DÚR DSP)

 • [ZIP] [DÚR XML] [DSP XML]  SPK DÚR DSP, schváleno Ministerstvem dopravy 5.3.2024
 • [ZIP] VRN - Indexy vedlejších rozpočtových nákladů
 • [ZIP] [DÚR XML] [DSP XML] [XLSX]  SPK DÚR DSP, schváleno Ministerstvem dopravy 11.7.2023
 • [ZIP] [DÚR XML] [DSP XML] [XLS]  SPK DÚR DSP, schváleno Ministerstvem dopravy 26.7.2022
 • [PDF] VRN - Indexy vedlejších rozpočtových nákladů
 • [ZIP] Aktualizace Sborníku agregovaných položek pro oceňování staveb pozemních komunikací u projektových dokumentací ve stupni DÚR a DSP - schváleno červen 2021
 • [ZIP] Aktualizace Sborníku agregovaných položek pro oceňování staveb pozemních komunikací u projektových dokumentací ve stupni DÚR a DSP - cenová úroveň 2015, březen 2015 
 • [PDF] Aktualizace ukazatelových cen DÚR a DSP na cenovou úroveň roku 2012, duben 2013 

Sborník pro oceňování železničních staveb ve stupni dokumentace pro územní rozhodnutí (ŽS DÚR)

 • [ZIP] [XML] ŽS DÚR, schváleno Ministerstvem dopravy 5.3.2024
 • [ZIP] VRN - Indexy vedlejších rozpočtových nákladů
 • [ZIP] [XML] [XLSXŽS DÚR, schváleno Ministerstvem dopravy 11.7.2023
 • [ZIP] [XML] [XLSŽS DÚR, schváleno Ministerstvem dopravy 26.7.2022
 • [PDF] VRN - Indexy vedlejších rozpočtových nákladů
 • [ZIP] Aktualizace Sborníku ŽS ve stupni DÚR - schváleno červen 2021 (pro použití na pilotních projektech pro ověření struktury položek a nastavení cen)
 • [ZIP] Sborník ŽS ve stupni DÚR - schváleno 7. května 2019 pro použití na pilotních projektech pro ověření struktury položek a nastavení cen

Cenové normativy staveb cyklistických stezek (CYKLO CN)

 • [ZIPCYKLO CN, schváleno Ministerstvem dopravy 5.3.2024
 • [ZIP] [XLSXCYKLO CN, schváleno Ministerstvem dopravy 11.7.2023
 • [ZIP] [XLS] CYKLO CN, schváleno Ministerstvem dopravy 26.7.2022
 • [ZIP] Cenové normativy staveb cyklistických stezek 2014, leden 2015

Sborník pro údržbu a opravy železniční infrastruktury

Státní fond dopravní infrastruktury (SFDI) oznamuje, že na základě výběrového řízení byl vybrán nový správce Sborníku pro údržbu a opravy železniční infrastruktury (ÚOŽI) pro rok 2018 a následující, a to společnost ÚRS CZ, a.s. V případě návrhů a doporučení na změny popisů, názvů položek, případně aktualizace cen máte možnost nového správce kontaktovat.

Kontaktní adresa ÚRS CZ, a.s.:

sbornik.uozi@urs.cz

 • [ZIPSborník pro údržbu a opravy železniční infrastruktury, schváleno listopad 2023, účinnost 1.1.2024

 • [ZIP]   Sborník pro údržbu a opravy železniční infrastruktury, schváleno prosinec 2022, účinnost 1.2.2023
 • [PDF]  Oprava a doplnění položek pro Sborník ÚOŽI 2023
 • [PDF] Oprava cen položek pro Sborník pro údržbu a opravy železniční infrastruktury 2022
 • [ZIP] Sborník pro údržbu a opravy železniční infrastruktury, schváleno březen 2022, účinnost 1.5.2022
 • [ZIP] Sborník pro údržbu a opravy železniční infrastruktury, schváleno listopad 2020, účinnost 1.1.2021
 • [ZIP] Sborník pro údržbu a opravy železniční infrastruktury, schváleno prosinec 2019, účinnost 1.4.2020
 • [ZIP] Sborník pro údržbu a opravy železniční infrastruktury, schváleno říjen 2018, účinnost 1.1.2019
 • [ZIP] Sborník pro údržbu a opravy železniční infrastruktury 3/2018, schváleno březen 2018
 • [ZIP] Sborník pro údržbu a opravy železniční infrastruktury 12/2016, schváleno leden 2017
 • [ZIP] Sborník pro údržbu a opravy železniční infrastruktury – 4. změna, březen 2016
 • [ZIP] Sborník pro údržbu a opravy železniční infrastruktury – 3. změna, únor 2015
 • [ZIP] Sborník pro údržbu a opravy železniční infrastruktury – 2. změna, květen 2014
 • [ZIP] Sborník pro údržbu a opravy železniční infrastruktury – 1. změna, leden 2014
 • [ZIP] Sborník pro údržbu a opravy železniční infrastruktury, prosinec 2013

  ŘEŠENÍ RŮSTU CEN STAVEBNÍCH MATERIÁLŮ NA STAVBÁCH DOPRAVNÍ A VODNÍ INFRASTRUKTURY

  V souvislosti se skutečností významného nárůstu cen vybraných stavebních materiálů potřebných pro výstavbu inženýrských staveb, ke kterému dochází v nejvyšší míře zejména od začátku roku 2021, a s tím související potřebou nastavení jednotného postupu při řešení této skutečnosti, byla pro resort dopravy vydána Metodika pro řešení růstu cen stavebních materiálů na stavbách dopravní a vodní infrastruktury (dále jen „Metodika“). V souvislosti se snahou minimalizovat dopady probíhajícího a toho času intenzivního nárůstu cen na realizaci jednotlivých staveb a předejít potenciálnímu riziku spočívajícímu v komplikacích a v extrémních případech v potenciálním znemožnění realizace některých staveb je Ministerstvo dopravy ČR, resp. resortní organizace, v odůvodněných případech připraveno zajistit možnost další bezproblémové realizace jednotlivých staveb prostřednictvím nutných změn v rámci smluvních vztahů (podrobnosti viz Metodika).

  1. Metodika k řešení růstu cen stavebních materiálů

             - smyslem a účelem této metodiky je zejména rychlé, efektivní, předvídatelné a transparentní stanovení jednotných postupů
  a podmínek zohledňujících principy 3E pro možné změny smluvních vztahů, které mohou v individuálně odůvodněných
  případech přímo souviset s významným nárůstem cen materiálů potřebných k realizaci díla.

  2. Příklady k Metodice k řešení růstu cen stavebních materiálů

                       - jedná se o pokyn k aplikaci Metodiky pro řešení růstu cen stavebních materiálů na stavbách dopravní infrastruktury je určený
  právnickým osobám v zakladatelské a zřizovací působnosti Ministerstva dopravy ČR, které jsou financovány úplně nebo jen
  částečně z veřejných prostředků a které zabezpečují přípravu a realizaci inženýrských a pozemních staveb financovaných
  z veřejných prostředků, jimiž jsou Správa železnic, státní organizace, Ředitelství silnic a dálnic ČR, Ředitelství vodních cest
  (dále „Zadavatelé“). Zadavatelé budou při aplikaci Metodiky uplatňovat níže uvedený postup.

  3. Změny cen komodit_tabulka_2023-01-17

                 - tabulky se změnami cen konkrétních komodit