Kodex supervize SFDI

[pdf]  Zásady činnosti Supervizora projektových dokumentací a stavebních prací Státního fondu dopravní infrastruktury (SFDI) – Kodex supervize SFDI