METODIKY

Metodický pokyn k finančnímu vypořádání prostředků poskytnutých z rozpočtu Státního fondu dopravní infrastruktury v roce 2018 [PDF

Metodický pokyn k žádostem o uvolnění finančních prostředků, vyúčtování zálohově poskytnutých prostředků a vratkám poskytnutých finančních prostředků [ZIP]

Metodický pokyn k finančnímu vypořádání prostředků poskytnutých z rozpočtu Státního fondu dopravní infrastruktury v roce 2017 [PDF

Metodika pro časové řízení u stavebních zakázek podle smluvních podmínek FIDIC (1. vydání, leden 2018) - schváleno Ministerstvem dopravy dne 20. 2. 2018 [PDF]

Rezortní metodika pro hodnocení ekonomické efektivnosti projektů dopravních staveb – schváleno Ministerstvem dopravy dne 31. 10. 2017

     Prováděcí pokyny pro hodnocení efektivnosti projektů dopravní infrastruktury [PDF]
     Rezortní metodika – textová část [PDF CZ] [PDF EN]
     Přílohy - XLS [ZIP CZ[ZIP EN]
     Prezentace – seminář [PDF]

Metodika pro správu změn díla (variací) u stavebních zakázek financovaných z rozpočtu SFDI podle smluvních podmínek FIDIC (Červené knihy) ve vztahu k úpravě zadávání veřejných zakázek

     - 1. vydání, leden 2018 [PDF]
     - prozatimní verze 2016 [PDF]

Metodika pro ověřování a kvantifikaci finančních nároků uplatněných ze smluvních závazkových vztahů [PDF]

Metodika pro zadání veřejné zakázky formou Design-Build pro dopravní stavby v ČR
     Tisková zpráva [PDF]
     Závěrečná zpráva [PDF]
     Závěrečná prezentace [PDF]

Metodika pro posuzování vyvolaných investic u projektů dopravní infrastruktury [PDF]

Metodika pro hodnocení nabídek podle ekonomické výhodnosti pro stavební práce a služby (Prozatímní verze 2018) - schváleno Ministerstvem dopravy dne 29. 5. 2018 [PDF]

Metodika pro posouzení mimořádně nízké nabídkové ceny (1. vydání, 2018) - schváleno Ministerstvem dopravy dne 29. 5. 2018 [PDF]

Metodika pro tým správce stavby (Prozatímní verze 2018) – schváleno Ministerstvem dopravy dne 23. 10. 2018 [PDF]

 

SMĚRNICE

Směrnice upravující postupy Ministerstva dopravy, investorských organizací a Státního fondu dopravní infrastruktury v průběhu přípravy investičních a neinvestičních akcí dopravní infrastruktury, financovaných bez účasti státního rozpočtu [PDF]

Směrnice upravující postupy Ministerstva dopravy, Ministerstva zemědělství, státních podniků Povodí a Státního fondu dopravní infrastruktury v průběhu přípravy investičních a neinvestičních akcí infrastruktury vodních cest, financovaných bez účasti státního rozpočtu [PDF