Pravidla pro financování z rozpočtu Státního fondu dopravní infrastruktury

 

Ředitel SFDI vydal dne 1. listopadu 2018 aktualizované znění Pravidel pro financování z rozpočtu Státního fondu dopravní infrastruktury.

Textová část pravidel: [PDF

Přílohy pravidel: [ZIP]