Pravidla pro financování z rozpočtu Státního fondu dopravní infrastruktury

 

Ředitel SFDI vydal dne 18. prosince 2023 s účinností od 1. ledna 2024 nová Pravidla pro financování ze Státního fondu dopravní infrastruktury a nové formuláře k Pravidlům.

Textová část Pravidel: [PDF

Vzory formulářů: [ZIP]