Prohlášení o přístupnosti

Státní fond dopravní infrastruktury se zavazuje k zpřístupnění obsahu své internetové stránky – https://www.sfdi.cz v souladu se zákonem č. 99/2019 Sb., o přístupnosti internetových stránek a mobilních aplikací a o změně zákona č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, které provádějí směrnici Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/2102. Toto prohlášení o přístupnosti se vztahuje na webovou stránku – https://www.sfdi.cz.

Toto prohlášení o přístupnosti se vztahuje na webovou stránku https://www.sfdi.cz.

Stav souladu  

Tato internetová stránka je částečně v souladu se zákonem č. 99/2019 Sb., o přístupnosti internetových stránek a mobilních aplikací a o změně zákona č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, z důvodu nedostatečně přístupného obsahu anebo výjimek uvedených níže.

Nepřístupný obsah

Níže uvedený obsah není přístupný z důvodu nesouladu se zákonem o přístupnosti: 
  • Některé obrázky neobsahují alternativní text (Kritérium 1.1.1 Netextový obsah)
  • Některá formulářová pole neobsahují popisek (Kritérium 1.3.1 Informace a vzájemné vztahy)
  • Zobrazení stránky není optimalizováno pro všechny druhy zařízení (Kritérium 1.4.10 Přeformátování (reflow))
  • Některé odkazy neobsahují identifikaci jejích účelu ve formě popisku (Kritérium 2.4.4 Účel odkazu (v kontextu))
  • Některé stránky nemají uveden primární jazyk dokumentu (Kritérium 3.1.1 Jazyk stránky)
Na uvedení do souladu se zákonem se aktuálně pracuje s předpokladem splnění podmínek během roku 2024.

Vypracování tohoto prohlášení o přístupnosti

Prohlášení bylo revidováno dne 1.2.2024.
Pro vypracování tohoto prohlášení byla použita metoda vlastního posouzení dle čl. 3 odst. 1 prováděcího rozhodnutí Komise (EU) 2018/1523. 

Zpětná vazba a kontaktní údaje

Vaše náměty či informace o problémech při zobrazování stránek, stejně jako dotazy, návrhy nebo připomínky týkající se obsahu webu či důvodného podezření, že webová stránka nesplňuje požadavky zákona č. 99/2019 Sb., ve znění pozdějších předpisů, včetně možnosti podat podnět vůči příslušným státním orgánům, můžete psát na adresu info@sfdi.cz.

Postupy pro prosazování práva

V případě neuspokojivé odpovědi na zpětnou vazbu dle předchozího odstavce, můžete kontaktovat příslušný orgán pro prosazování práva.

Kontaktní údaje příslušného orgánu pro prosazování práva:

Digitální a informační agentura
Na Vápence 915/14
130 00  Praha 3
e-mail:  pristupnost@dia.gov.cz