Financování silnic II. a III. třídy ve vlastnictví krajů z rozpočtu Státního fondu dopravní infrastruktury v roce 2015

 

[PDF] Návod na vyplňování údajů o financování silnic II. a III. třídy do Aplikace SDV SFDI
[PDF] Metodický pokyn pro poskytování finančních prostředků z rozpočtu SFDI na financování silnic II. a III. třídy ve vlastnictví krajů v roce 2015
[PDF] Metodika pro výpočet prostředků započítávaných do průměru dle Metodického pokynu pro financování silnic II. a III. třídy
[PDF] Stanovisko MMR k možnému dělení zakázek
   
[PDF] Výše finančních prostředků připadající na jednotlivé kraje
   
[XLSX] žádost o přidělení čísla ISPROFOND
[XLSX] formulář pro předkládání rozpisu akcí ke schválení
   
[PDF] Termíny pro předkládání rozpisů akcí
   
   
  Otázky a odpovědi k pravidlům pro financování silnic II. a III. třídy z rozpočtu SFDI v roce 2015
   

 

 Případné dotazy prosím směřujte na Ing. Denisu Plánkovou, tel: 266097418, e-mail: denisa.plankova@sfdi.cz a v kopii na: podatelna@sfdi.cz