Financování silnic II. a III. třídy ve vlastnictví krajů z rozpočtu Státního fondu dopravní infrastruktury v roce 2016

 

   
[PDF] Pravidla pro poskytování finančních prostředků z rozpočtu Státního fondu dopravní infrastruktury (dále jen SFDI) na financování silnic II. a III. třídy ve vlastnictví krajů v roce 2016
[XLSX] Formulář pro předkládání rozpisu akcí ke schválení
[XLSX] Žádost o přidělení čísla ISPROFOND
[PDF] Stanovisko MMR k možnému dělení zakázek
[DOCX] Pověření kraje
[PDF] Návod na vyplňování údajů o financování silnic II. a III. třídy do Aplikace SDV SFDI
   
   
  Otázky a odpovědi k pravidlům pro financování silnic II. a III. třídy z rozpočtu SFDI v roce 2016
   

 

 Případné dotazy prosím směřujte na Ing. Denisu Plánkovou, tel: 266097418, e-mail: denisa.plankova@sfdi.cz a v kopii na: podatelna@sfdi.cz