v roce 2020

Financování silnic II. a III. třídy ve vlastnictví krajů z rozpočtu Státního fondu dopravní infrastruktury v roce 2020

 

[PDF] Pravidla pro poskytování finančních prostředků z rozpočtu Státního fondu dopravní infrastruktury (dále jen SFDI) na financování silnic II. a III. třídy ve vlastnictví krajů v roce 2020
[DOC] Pověření k uzavření smlouvy se Státním fondem dopravní infrastruktury na poskytnutí finančních prostředků
   
   
  Otázky a odpovědi k pravidlům pro financování silnic II. a III. třídy z rozpočtu SFDI v roce 2020
   

Případné dotazy prosím směřujte na Ing. Denisu Plánkovou, tel: 266097418, e-mail: denisa.plankova@sfdi.cz a v kopii na: podatelna@sfdi.cz