v roce 2024

Financování silnic II. a III. třídy ve vlastnictví krajů z rozpočtu Státního fondu dopravní infrastruktury v roce 2024

 

[PDF] Pravidla pro poskytování finančních prostředků z rozpočtu Státního fondu dopravní infrastruktury na financování silnic II. a III. třídy ve vlastnictví krajů - aktualizace z roku 2022
[DOCX] Pověření k uzavření smlouvy se Státním fondem dopravní infrastruktury na poskytnutí finančních prostředků
[XLSX] Šablona k podání žádosti pro prostředky přidělované ze schváleného rozpočtu na rok 2024
[XLSX Pověření k podepisování
[XLSX Vzor žádosti o převod
   

Případné dotazy prosím směřujte na Ing. Denisu Plánkovou, tel: 266097418, e-mail: denisa.plankova@sfdi.cz a v kopii na: podatelna@sfdi.cz