Rok 2024

Přehled detailního financování akcí v roce 2024