<<< zpět

Usnesení z V. zasedání

 výboru Státního fondu dopravní infrastruktury

 ze dne 19. prosince 2000

 

 

Usnesení č. 21

Výbor státního fondu dopravní  infrastruktury

s c h v a l u j e rozpočtové opatření pro město Rokycany v celkové výši 1 milion korun.

 

 

Usnesení č. 22

Výbor státního fondu dopravní  infrastruktury
s c h v a l u j e  jazykové vzdělávání pracovníků SFDI

 

 

Usnesení č. 23

Výbor státního fondu dopravní  infrastruktury
u k l á d á   ř e d i t e l i  S F D I  v souladu s usnesením vlády č. 1174 ze dne 22.11.2000 provést úhradu akcí souvisejících s povodněmi až do výše 601 529 tisíc korun podle schváleného rozpočtu SFDI na r. 2000 ze stávajících příjmů SFDI a bere na vědomí, že ke dni 19.12.2000 nebyly tyto prostředky ze SR poskytnuty. Výbor ukládá řediteli Fondu uplatnit v souladu s rozpočtem SFDI na r. 2000 tuto dotaci u MF.

 

<<< zpět