<<< zpět

Usnesení z X. zasedání

 výboru Státního fondu dopravní infrastruktury

 ze dne 24. července 2001

 

 

Usnesení č. 43

Výbor státního fondu dopravní  infrastruktury

1. s c h v a l u j e rozpočtová opatření pro ŘSD v následujícím rozsahu:

 tis. Kč
Suchdol – Březiněves - 34 000
Dluhová služba 34 000
Plzeň – křiž. Domažlická  51 776
Třebonice – Řepy   - 51 776
Aš – obchvat    19 000
Chánov – Bílina     22 369
Litol – most 42 383
Hořovice – most 15 310
Tachov – most 6 445
Vojkovice – most 9 000
Krhanice – most  29 150
Rakovník, Pražská-Tyršova 14 250
Blansko – Sadová 19 646
Dobřany – průtah 40 941
Broumov – Farský rybník  7 900
C e l k o v é   z v ý š e n í    tis. Kč:  228 594

2.  u k l á d á   ř e d i t e l i   S F D I   zapracovat výše uvedená rozpočtová opatření do rozpočtu SFDI.

 

 

Usnesení č. 44

Výbor státního fondu dopravní  infrastruktury

1. s c h v a l u j e  rozpočtová opatření ČD I. takto:

tis. Kč
1) Zvýšení bezpečnosti na železničních přejezdech  20 000
2) Podchod pro pěší Otrokovice 14 000
3) Nástupiště Lískovec u Frýdku– Místku 5 000
4) Podchod ž.s. Frýdek – Místek 23 000
5) Rekonstrukce ž.s. Teplice 10 000
C e l k o v é   n a v ý š e n í    v  tis. Kč: 72 000

2. u k l á d á   ř e d i t e l i   S F D I  zapracovat přijatá rozpočtová opatření do rozpočtu

 

 

Usnesení č. 45

Výbor státního fondu dopravní  infrastruktury
u k l á d á  ř e d i t e l i  S F D I   přepracovat návrh rozpočtových opatření v celkové výši 853 172 tis. Kč., tak aby nepřekračovala stanovený limit 15 % a toto rozpočtové opatření realizoval do rozpočtu SFDI. 

 

 

 

Usnesení č. 46

Výbor státního fondu dopravní  infrastruktury
d o p o r u č u j e  předsedovi  Výboru  a ministru dopravy a spojů stáhnout z projednání ve vládě materiál „ Rozdělení částky 3,6mid. Kč a zařadit jeho znovu projednání na dalším zasedání Výboru.

 

<<< zpět