<<< zpět

Usnesení z XXII. zasedání

 výboru Státního fondu dopravní infrastruktury

 ze dne 23. července 2002

 

 

Usnesení č. 147

Výbor státního fondu dopravní  infrastruktury

1.  b e r e  n a  v ě d o m í   předložený informativní materiál o stavu přípravy rozpočtu na rok 2003

2.  u k l á d á   ř e d i t e l i   S F D I

  • a) projednat návrhy zařazení jmenovitých akcí do rozpočtu SFDI na rok 2003 se všemi rozhodujícími příjemci

  • b) předložit návrh rozpočtu výboru SFDI jako vyrovnaný na příští zasedání výboru SFDI

 

 

Usnesení č. 148

Výbor státního fondu dopravní  infrastruktury

n e s c h v a l u j e   předložené rozpočtové opatření I/20 Bečov – havárie ve výši 30 000 tis. Kč

 

 

 

Usnesení č. 149

Výbor státního fondu dopravní  infrastruktury

1.  s c h v a l u j e   rozpočtové opatření mimoúrovňové křížení v km 253,481 železniční trati Česká Třebová – Praha v celkové výši 26 727 tis. Kč

2.  u k l á d á   ř e d i t e l i   S F D I   zapracovat předložené rozpočtové opatření do rozpočtu SFDI na rok 2002

 

 

 

Usnesení č. 150

Výbor státního fondu dopravní  infrastruktury

n e s c h v a l u j e   rozpočtové opatření s tím, aby na příští zasedání výboru byl předložen samostatný návrh na tzv. kamenný viadukt

 

 

 

Usnesení č. 151

Výbor státního fondu dopravní  infrastruktury

1.  s c h v a l u j e   předložené rozpočtové opatření: II/399 oprava živ. povrchu od křižovatky  II/152 – Rouchovany v částce 11 234 tis. Kč, II/351 oprava živ. povrchu  Třebíč – III/35118 Pozďátky v částce 12 559 tis. Kč, II/396 oprava živ. povrchu Rouchovany – hranice okresu TR v částce 6 179 tis. Kč

2.  u k l á d á   ř e d i t e l i   S F D I   zapracovat předložené rozpočtové opatření do rozpočtu SFDI na rok 2002

 

 

Usnesení č. 152

Výbor státního fondu dopravní  infrastruktury

1.  s c h v a l u j e   předložené rozpočtové opatření vypořádání staveb po dokončení II. a III. třídy kraje Vysočina, II/34422 Štěpánov – hranice okr. Blansko ve výši 480 tis. Kč

2.  u k l á d á   ř e d i t e l i   S F D I   zapracovat předložené rozpočtové opatření do rozpočtu SFDI na rok 2002

 

 

Usnesení č. 153

Výbor státního fondu dopravní  infrastruktury

1.  s c h v a l u j e   předložené rozpočtové opatření  II/151 průtah Dačice 1 stavba, 2. stavba v celkové výši 20 000 tis. Kč

2.  u k l á d á   ř e d i t e l i   S F D I   zapracovat předložené rozpočtové opatření do rozpočtu SFDI na rok 2002

 

 

Usnesení č. 154

Výbor státního fondu dopravní  infrastruktury

1.  s c h v a l u j e   rozpočtové opatření II/399 hranice kraje Vysočina – Tavíkovice – Plaveč 25 000 tis. Kč   II/396 hranice kraje Vysočina – Řešice 6 000 tis. Kč

2.  u k l á d á   ř e d i t e l i   S F D I   zapracovat předložené rozpočtové opatření do rozpočtu SFDI na rok 2002

 

 

 

Usnesení č. 155

Výbor státního fondu dopravní  infrastruktury

1.  s c h v a l u j e   předložené rozpočtové opatření  I/38 Jihlava – most,  I/19 Žďár nad Sázavou – most, v  celkové výši 20 060 tis. Kč

2.  u k l á d á   ř e d i t e l i   S F D I   zapracovat předložené rozpočtové opatření do rozpočtu SFDI na rok 2002

 

 

 

Usnesení č. 156

Výbor státního fondu dopravní  infrastruktury

1.  s c h v a l u j e   předložené rozpočtové opatření

tis. Kč
I/57 Kunín – průtah 2 800
I/57 Šenov – průtah 4 300
I/35 Hranice – 100m za OK – křiž. Opatovice 4 871
I/57 Valašské Meziříčí – Vsetín 1 334
I/69 Vsetín – Rokytnice 3 322
I/69 Jasenná – průtah 7 235
I/11 Týniště n. O. – Lípa n. O. 15 000
I/37 Průtahy měst Chrudim a Slatiňany 8 000

2.  u k l á d á   ř e d i t e l i   S F D I   zapracovat předložené rozpočtové opatření do rozpočtu SFDI na rok 2002

 

 

 

Usnesení č. 157

Výbor státního fondu dopravní  infrastruktury

1.  s c h v a l u j e   rozpočtové opatření Řešení havárií na silnici v souvislosti s přívalovými dešti

tis. Kč

Chocerady – Vlkov 10 590
Jihomoravský kraj 32 100
Vysočina 75 280

2.  u k l á d á   ř e d i t e l i   S F D I   zapracovat předložené rozpočtové opatření do rozpočtu SFDI na rok 2002

 

 

 

Usnesení č. 158

Výbor státního fondu dopravní  infrastruktury

1.  s c h v a l u j e   rozpočtové opatření pro Liberecký kraj ve výši 550 tis. Kč

2.  u k l á d á   ř e d i t e l i   S F D I   zapracovat předložené rozpočtové opatření do rozpočtu SFDI na rok 2002

 

 

 

Usnesení č. 159

Výbor státního fondu dopravní  infrastruktury

1.   s c h v a l u j e   rozpočtové opatření I/56 Ludgeřovice – Petřkovice ve výši 4 937 tis. Kč,  I/58 Ostrava, ul. Mariánskohorská ve výši 3 800 tis. Kč

2.   u k l á d á   ř e d i t e l i   S F D I   zapracovat předložené rozpočtové opatření do rozpočtu SFDI na rok 2002

 

 

 

Usnesení č. 160

Výbor státního fondu dopravní  infrastruktury

b e r e   n a   v ě d o m í   předložený materiál „ Rozbor hospodaření SFDI za 1. pololetí 2002“

 

 

 

Usnesení č. 161

Výbor státního fondu dopravní  infrastruktury

1.  b e r e   n a   v ě d o m í   předložený materiál „Aktuální finanční situace SFDI k 12. červenci 2002“

2.  s o u h l a s í   s převodem finančních prostředků ve výši 160 000 tis. Kč z položky úroky-náklady na  kontokorentní účet  do rezervy SFDI s tím, že tyto finanční prostředky budou užity na krytí povodňových škod a řešení havárií.

 

 

 

Usnesení č. 162

Výbor státního fondu dopravní  infrastruktury

b e r e   n a   v ě d o m í   návrh smlouvy o provedení certifikace systému managementu jakosti dle CSN EN ISO 9001:2001

 

 

<<< zpět