<<< zpět

Usnesení z XXXV. zasedání

 výboru Státního fondu dopravní infrastruktury

 ze dne 18. září 2003

 

Usnesení č. 296

Výbor státního fondu dopravní  infrastruktury

1.  s c h v a l u j e 
návrh rozpočtového opatření pro ŘSD ČR dle podkladu SFDI v rozsahu uvedeném v příloze k tomuto usnesení.

2.  u k l á d á   ř e d i t e l i   S F D I
v souladu se schváleným rozpočtovým opatřením uzavřít s ŘSD ČR Dodatek ke Smlouvě o poskytnutí finančních prostředků z rozpočtu SFDI na rok 2003 a financovat z rozpočtu SFDI zesmluvněné akce, uvedené v příloze č. 1 tohoto usnesení, až do výše schválených částek

 

 

 

Usnesení č. 297

Výbor státního fondu dopravní  infrastruktury
1.  s c h v a l u j e 
návrh rozpočtového opatření pro SŽDC s.o. a ČD a.s dle podkladu v rozsahu uvedeném v příloze k tomuto usnesení. 

2.  u k l á d á   ř e d i t e l i   S F D I
zapracovat předložená rozpočtová opatření do smlouvy s příjemcem a uvolňovat výše uvedené finanční prostředky podle aktuálních potřeb příjemců

 

 

 

Usnesení č. 298

Výbor státního fondu dopravní  infrastruktury
1. s c h v a l u j e 
předložený návrh na rozpočtové opatření pro příjemce Pardubický kraj tak,že
 • snižuje rozpočet u akcí: 
  č.5531560001 „Příprava a zabezpečení staveb sil.II.a III.tř“ o - 2 190 tis. Kč
  č.5531520005 „II/310 obchvat města Žamberk“ o - 8 400 tis. Kč
  celkem o - 10 590 tis. Kč
 • zvyšuje rozpočet u akce:
  č.5531520007 „II/324 Pardubice-Masarykovo nám “ o 5 400 tis. Kč
  č.5531520010 „II/317 Běstovice – Choceň “o 1 000 tis. Kč
  celkem o 6 400 tis. Kč
 • zařazení nové akce do rozpočtu
  č.5531520014 „II/340 Rabštejnská Lhota“ s částkou 5 990 tis. Kč
  čímž dochází k celkovému zvýšení rozpočtu příjemce o 1 800 tis. Kč na 153 396 tis. Kč

2.  u k l á d á   ř e d i t e l i   S F D I
zapracovat schválené rozpočtové opatření do dodatku ke smlouvě s příjemcem

 

 

 

Usnesení č. 299

Výbor státního fondu dopravní  infrastruktury
1.  s c h v a l u j e 
předložený návrh na rozpočtové opatření pro příjemce Správa a údržba silnic Ústeckého kraje tak, že
 • snižuje rozpočet u akce: 
  č.5421620001 „II/261 Těchlovice – povodně 2002 “ o -1 593 tis. Kč
  č.5421620002 „II/261 Křešice – povodně 2002“ o -4 000 tis. Kč
  č 5421620003 „II/608 Terezín – Hrdly – povodně 2002“ o -19 812 tis. Kč
  č 5421620004 „II/613 most č.613-002 v Ústí n.L. povodně 2002“ o  -1 140 tis. Kč
  č.5421630001 „II/24050 Dobříň – povodně 2002“ o -1 778 tis. Kč
  č.5421630002 „III/24050 Hněvice – povodně 2002“ o -2 059 tis. Kč
  Celkem o -30 382 tis. Kč
 •  
 • zvyšuje rozpočet u akce: 
  č.5421520002 „II/269 most event. č. 269-003 Julčín o  3 069 tis. Kč
  č.5421520005 „II/260 Úštěk – Habřina“ o 359 tis. Kč
  č.5421520006 „II/226 Podbořany – Lubenec “ o 24 199 tis. Kč
  č.5421530001 „III/22316 rekon. mostů event. č. 22316-1 a 2 o 415 tis. Kč
  č.5421530002 „III/2396 most event. č. 2 Křesín“ o 1 657 tis. Kč
  č.5421530004 „III/2478 most event. č. 2478-5 Bohušovice n.O.“ o 186 tis. Kč
  č.5421530005 „III/25852 Děčín, okružní křižovatka Mototechna“ o 497 tis. Kč
  Celkem o 30 382 tis. Kč
 •  
 • schvaluje nové akce do rozpočtu:
  č.5421520016 „II262-033 Děčín-Březiny, rekonstrukce mostu s částkou 8 660 tis. Kč
  č.5421630003 „III/25220 Hora Sv. Kateřiny –Brandov“ s částkou 10 000 tis. Kč
  Celkem o 18 660 tis. Kč
   
      
  čímž dochází k celkovému zvýšení rozpočtu příjemce o 18 660 tis. Kč na 341 058 tis. Kč

2.  u k l á d á   ř e d i t e l i   S F D I
zapracovat schválené rozpočtové opatření do dodatku ke smlouvě s příjemcem

 

 

 

Usnesení č. 300

Výbor státního fondu dopravní  infrastruktury

1.  s c h v a l u j e 
a) předložený návrh na rozpočtové opatření pro příjemce Správa a údržba silnic Jihočeského kraje tak, že

 • zařazuje do rozpočtu SÚS akce: 
  č.5311420003 „II/122, oprava propustku Nuzice – povodně 2002“ 3 149 tis.Kč
  č.5311420001 „II/145, most ev. č.145-012 Řetenice – povodně 2002“ 1 000 tis.Kč
  č.5311620019 „II/145, opěrná zeď Husinec – povodně 2002“ 2 500 tis. Kč
  č.5311630027 „III/14517, opěrná zeď v osadě Mlýny – povodně 2002“ 1 200 tis. Kč
  č.5311420002 „II/173, statické zajištění svahu Strakonice – povodně 2002“ 3 000 tis. Kč
  celkem ve výši 10 849 tis. Kč
   
   
  čímž dochází k celkovému zvýšení rozpočtu příjemce SÚS Jihočeského kraje o 10 849 tis. Kč

b) předložený návrh na rozpočtové opatření pro příjemce Jihočeský kraj tak, že

 • snižuje rozpočet u akcí: 
  č.5311560001 „Vypořádání staveb pro sil.II.a III. tř.“ o  11 620 tis. Kč
  č.3271432078 „III/15522, most č.15522-2 Sedlo-POVODNĚ o 6 946 tis. Kč
  č.5311620011 “II/157most č.157-001Č.Krumlov-POVODNĚ” o 3 800 tis. Kč
  č.5311630002 “III/15911,most č.15911-001 Mezipotočí-POVODNĚ” o 460 tis. Kč
  č.5311630006 “III/1596,most č.1596-1 Zlatá Koruna-POVODNĚ” o 2 628 tis. Kč
  č.5311630008 “III/14123,most č.14223-1 Šipoun-POVODNĚ” o 7 343 tis. Kč
  č.5311630009 “III/14127, most č,14127-1 Těšovice nádraží-POVODNÉ” o 7 560 tis. Kč
  č.5311630016 “III/1551, most č.155-1 Vlkov-POVODNĚ” o 177 tis. Kč
  č.5311630017 “III/1415,most č.1415-3 Protivín-POVODNĚ” o 5 560 tis. Kč
  č.5311630018 “III/10549, most č.10549-3 Sepekov-POVODNĚ” o  6 164 tis. Kč
  č.5311630019 “III/15421-H.Stropnice,nový most-POVODNĚ” o 2 685 tis. Kč
  č.5311630020 “III/14132 Prachatice,nový most-POVODNĚ” o 2 900 tis. Kč
  celkem o 57 843 tis. Kč
 •  
 • zvyšuje rozpočet u akcí:
  č.3271312058 “II/145 Běleč - Vítějovice“ o 22 719 tis. Kč
  č.5311620006 „II/173, most č.173-008 Blatná-POVODNĚ“ o 10 030 tis. Kč
  č.5311630001 „III/1469, most č.1462-2 Spolí-POVODNĚ“ o 1 590 tis. Kč
  č.5311630003 „III/1667, most č.1667-1 Křenův Dvůr-POVODNĚ o 3 800 tis. Kč
  č.53121630004 „III/1599, most č,1599-3 U Petráška-POVODNĚ o 6 341 tis. Kč
  č.5311630005 „III/1599,most č.1599-2 S. Dobrkovice-POVODNĚ“ o 6 020 tis. Kč
  č.5311630015 „III/1607,most č.1607-1 Zátoň-POVODNĚ“ o 7 343 tis. Kč
  celkem o 57 843 tis. K


čímž zůstává zachován dosavadní rozpočet s příjemcem Jihočeský kraj

 

2.  u k l á d á   ř e d i t e l i   S F D I
zapracovat schválené rozpočtové opatření do dodatků ke smlouvě s příjemci

 

 

 

Usnesení č. 301

Výbor státního fondu dopravní  infrastruktury

1.  s c h v a l u j e 
předložený návrh na rozpočtové opatření pro příjemce Správa a údržba silnic Kladno tak, že
zvyšuje rozpočet u akce:
č. 5211620004 „II/102 Davle – povodně 2002“ o 121 tis. Kč

2.  u k l á d á   ř e d i t e l i   S F D I
zapracovat schválené rozpočtové opatření do dodatku ke smlouvě s příjemcem

 

 

 

Usnesení č. 302

Výbor státního fondu dopravní  infrastruktury

1.  s c h v a l u j e 
předložený návrh na rozpočtové opatření pro příjemce Obec Nový Hrozenkov tak, že
u příjemce Obec Nový Hrozenkov zvyšuje rozpočet u akce: 
č.3271427249 „III/4879 Vranča-Portáš“ o 17 484 tis. Kč
na celkovou částku 78 148 tis. Kč pro rok 2003 s podmínkou, že akce bude v roce 2003 ukončena

2.  u k l á d á   ř e d i t e l i   S F D I
zapracovat schválené rozpočtové opatření do dodatku ke smlouvě s příjemcem

 

 

 

Usnesení č. 303

Výbor státního fondu dopravní  infrastruktury
1.  s c h v a l u j e 
 • předložené rozpočtové opatření u jmenovité akce v majetku Svazku obcí údolí Desné takto:
  - zařazení 1 nové investiční akce do rozpočtu SFDI v celkové výši 2 096 tis. Kč 
  akce: ISPROFOND 571 353 0001 SO 41- žst. Petrov nad Desnou, úprava kolejového zhlaví 
 • navýšení neinvestičních finančních prostředků z rozpočtu SFDI na r. 2003 na opravy a údržbu o 800 tis.Kč na odstranění havarijního stavu opěrné zdi v km 13,025- 13,106 trati Petrov nad Desnou – Kouty nad Desnou

2.  u k l á d á   ř e d i t e l i   S F D I
zapracovat předložené rozpočtové opatření do smlouvy s příjemcem včetně navýšení prostředků na údržbu a opravy a uvolňovat výše uvedené finanční prostředky podle aktuálních potřeb příjemce. Dále snížit příjemci finanční příspěvky z rozpočtu SFDI na opravu a údržbu v r. 2004 o 170 tis. Kč na základě předloženého ekonomického vyhodnocení nové akce.

 

 

 

Usnesení č. 304

Výbor státního fondu dopravní  infrastruktury
1.  s c h v a l u j e 

a) rozpočtové opatření pro příjemce ČSPL,a.s. na akci „Servisní centrum plavidel - rekonstrukce tankovací stanice Loubí- ISPROFIN č. 3275201027 ve výši Kč 4 500 tis.

b) pro nepřipravenost k realizaci projektu vyřazuje z rozpočtu níže uvedené akce
3275201021 Servisní stanoviště plavidel Podolsko, ř.km 182,5 4 000 tis. Kč
3275201022 Servisní stanoviště plavidel Rabyně, ř.km 92,5 4 000 tis. Kč
 

2.  u k l á d á   ř e d i t e l i   S F D I
na základě schváleného rozpočtového opatření uzavřít s příjemcem smlouvu o poskytování finančních prostředků z rozpočtu SFDI. 

 

 

 

Usnesení č. 305

Výbor státního fondu dopravní  infrastruktury

1.  s c h v a l u j e 
a) rozpočtové opatření pro příjemce Povodí Vltavy,s.p. na akce
„PK Podbaba, čekací stání v dolní vodě“- ISPROFIN č. 3275200021 ve výši 5 672 tis. Kč

sníženo 

o 221 tis. Kč
„PK Vrané n.Vlt., úpravy v dolní vodě“- ISPROFIN č.3275200022 ve výši Kč 2385 tis.Kč navýšeno o 1 001 tis.Kč
„Týn n.Vlt., vývaziště lodí“ – IPROFIN č. 3275200025 ve výši Kč 4720 tis. Kč navýšeno o 2 220 tis.Kč
 
b) pro nepřipravenost k realizaci projektu vyřazuje z rozpočtu níže uvedené akce
3275200023 VD Slapy, čekací stání v dolní vodě 1 500 tis. Kč
3275200024 VD Slapy, čekací stání v horní vodě 1 500 tis. Kč

2.  u k l á d á   ř e d i t e l i   S F D I
na základě schváleného rozpočtového opatření uzavřít s příjemcem smlouvu o poskytování finančních prostředků z rozpočtu SFDI. 

 

 

Usnesení č. 306

Výbor státního fondu dopravní  infrastruktury

1.  s c h v a l u j e 
předložený návrh na rozpočtové opatření pro příjemce kraj Vysočina tak, že zařazuje do rozpočtu kraje nové akce: 
č.5611530010 „II/353,III/3573 Bystřice n.P.-Karasín, oprava povrchů“ 5 000 tis. Kč
č.5611530009 „III/36035 Bystřice n. P. – Lísek, oprava povrchů“ 5 000 tis. Kč
celkem o 10 000 tis. Kč
 
čímž dochází k celkovému zvýšení rozpočtu příjemce o 10 000 tis. Kč na 397 828 tis. Kč 

2.  u k l á d á   ř e d i t e l i   S F D I
zapracovat schválené rozpočtové opatření do dodatku ke smlouvě s příjemcem 

 

Usnesení č. 307

Výbor státního fondu dopravní  infrastruktury

1.  s c h v a l u j e 
předložený návrh na rozpočtové opatření pro příjemce Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje tak, že

 • snižuje rozpočet u akcí:
  č. 5621220001 „II/396 hr. Kr. vysočina-Řešice-Branišovice“ o - 10 552 tis. Kč
  č. 5621520004 „II/416 Pohořelice most 416-021“ o - 2 075 tis. Kč
  č. 5621520007 „II/422 Lednice průtah“ o - 3 000 tis. Kč
  č. 5621620001 „k.ú. Stálky, most ev. Č. 409-027 povodně 2002“ o - 2 084 tis. Kč
  celkem o - 17 711 tis. Kč
   

 • zvyšuje rozpočet u akcí:
  č. 5621520003 „II/374, III/37440 Blansko okružní křižovatka“ o 4 970 tis. Kč
  č. 5621520005 „II/361 Hluboké Mašůvky průtah“ o 2 600 tis. Kč
  č. 5621520012 „II/396 Olbramovice obchvat“ o 3 577 tis. Kč
  č. 5621630001 „III/40843 k. ú. Dyjákovice most ev. č. 40843-1“ Povodně 2002 o 2 084 tis. Kč
  celkem o 13 231 tis. Kč
   

 • zařazuje nové akce do rozpočtu:
  č. 5621520022 „II/383 Kanice průtah“ s částkou 5 000 tis. Kč
  č. 5621530009 „III/41612 Moutnice most ev. č. 41612-1“ s částkou 9 450 tis. Kč
  Celkem v částce 14 450 tis. Kč

čímž dochází k celkovému zvýšení rozpočtu příjemce o 9 970 tis. Kč na 372 510 tis. Kč.

2.  u k l á d á   ř e d i t e l i   S F D I
zapracovat schválené rozpočtové opatření do dodatku ke smlouvě s příjemcem

 

 

Usnesení č. 308

Výbor státního fondu dopravní  infrastruktury

1.  s c h v a l u j e
předložený návrh na rozpočtové opatření pro příjemce Středočeský kraj tak, že :

 • zvyšuje rozpočet u akce: 
  č.3271431148 „III/27513,M.Boleslav most přes Klenici o 14 400 tis.Kč
  č.3271311135 „II/101, Modletice - křižovatka o 17100 tis.Kč
  č.3271311130 „II/329 Pečky, jižní přivaděč o 16 200 tis.Kč
  č.3271331002 „II/114Lochovice most ev.č.009 o 1 754 tis. Kč
  č.3271431147 „III/33834 Klucké Chvalovice,most ev.č.1 o 2 410 tis. Kč
  č.3271431008,,III/2591 Čejetičky most č. 003 o 410 tis. Kč
  č.3271331142,,II/227 Rakovník,most u koupaliště ev.č.227-004 o 1 830 tis. Kč
  celkem o 54 104 tis. Kč

 • snižuje rozpočet u akce:
  č.3271311138,,II/272 Litol – Lysá n.Labem, 2. stavba 54 104 tis. Kč
  celkem o 54 104 tis. Kč

čímž dochází k celkovému vybilancování rozpočtu příjemce na 669 683 tis. Kč

2.  u k l á d á   ř e d i t e l i   S F D I
zapracovat schválené rozpočtové opatření do dodatku ke smlouvě s příjemcem

 

 

Usnesení č. 309

Výbor státního fondu dopravní  infrastruktury

1.  s c h v a l u j e 
předložený návrh na rozpočtové opatření pro příjemce Správa a údržba silnic Kutná Hora tak, že:
zvyšuje rozpočet u akce:
č.5211420008 „II/336 Janovická Lhota – POVODNĚ 2002“ o 998 tis. Kč
č.5211430004 „III/60321-POVODNĚ 2002“ o 2 204 tis. Kč
celkem o 3 202 tis. Kč

čímž dochází k celkovému zvýšení rozpočtu příjemce o 3 202 tis. Kč na 36 186 tis. Kč

2.  u k l á d á   ř e d i t e l i   S F D I
zapracovat schválené rozpočtové opatření do dodatku ke smlouvě s příjemcem.

 

 

Usnesení č. 310

Výbor státního fondu dopravní  infrastruktury

1.  s c h v a l u j e 
předložený návrh na rozpočtové opatření pro příjemce Správa a údržba silnic Benešov tak, že:
zvyšuje rozpočet u akce:
č.5211520018 „II/150 Loket,přestavba propustu na most“ o 300 tis. Kč
č.5211530004 „III/10513 Týnec n/Sáz., most č.2“ o 2 403 tis. Kč
celkem o 2 703 tis. Kč

2.  u k l á d á   ř e d i t e l i   S F D I
zapracovat schválené rozpočtové opatření do dodatku ke smlouvě s příjemcem

 

 

Usnesení č. 311

Výbor státního fondu dopravní  infrastruktury

1.  b e r e   n a   v ě d o m í 
„Závěrečné vyhodnocení akce příjemce - České přístavy, a.s. (1 akce)“

2.  s c h v a l u j e 
vyúčtování této akce v souladu s §8, odst.2), písm.h) zákona č. 104/2000 Sb., ve výši 2 200 tis. Kč

3.  u k l á d á   ř e d i t e l i   S F D I
informovat příjemce o schválení závěrečného hodnocení

 

 

Usnesení č. 312

Výbor státního fondu dopravní  infrastruktury

1.  b e r e   n a   v ě d o m í
materiál „Závěrečné vyhodnocení akcí příjemců – Pardubický kraj za rok 2002, Jihočeský kraj, město Domažlice“

2.  s c h v a l u j e
v souladu s §8, odst.2), písm.h) zákona č. 104/2000 Sb., vyúčtování těchto akcí
     

Název akce rozpočet SFDI skutečně čerpáno  rozdíl
v tis. Kč v Kč v Kč
Kraj Pardubický
3271335129 „II/357 Vysoké Mýto, most ev.č.357-001“ 9 020 9 020 000,00 0
Kraj Jihočeský
3271332070 „II/154,most ev.č.154-006 Horní Stropnice“ 7 400 6 479 358,00 920 642,00
3271322069 „II/151 průtah Dačice 1.stavba“ 13 400 13 397 995,50 2 004,50
3271322068 „II/151 průtah Dačice 2.stavba“ 6 600 6 599 801,00 199,00
Město Domažlice
3271620000 „II/193 rekonstrukce křižovatky“ 3 644 3 616 425,00 27 575,00

3.  u k l á d á   ř e d i t e l i   S F D I
informovat příjemce o schválení závěrečného hodnocení

 

 

Usnesení č. 313

Výbor státního fondu dopravní  infrastruktury

1.  b e r e   n a   v ě d o m í
materiál „Závěrečné vyhodnocení akcí příjemce Ředitelství silnic a dálnic ČR za rok 2002“
2.  s c h v a l u j e 
v souladu s § 8, odst. 2), písm. h) zákona č, 104/2000 Sb., vyúčtování těchto akcí
§ 2212 silnice

ISPROFIN kód Název akce rozpočet SFDI skutečně čerpáno  rozdíl
v tis. Kč v Kč v Kč
Správa Plzeň
327 113 3043 81 I/26 Folmava most ev. č. 26-026 16 265 400,00 12 711 204,18 3 554 795,82
 
327 132 3011 81 II/180 Dobřany průtah 38 727 000,00 38 726 941,79 58,21
327 132 3048 81 II/180 Komenského ul. Švihov 9 180 000,00 9 177 414,90 2 585,10
327 152 1541 81 I/27 Plzeň, Sukova ul. 18 722 624,00 18 722 275,19 348,81
327 152 1720 82 I/20 Plzeň, Karlovarská rondel 20-034a 16 795 745,00 16 795 744,90 0,10
Správa Karlovy Vary
327 112 3095 82 I/25 Jáchymov – Boží Dar  32 000 000,00 31 675 184,66 324 815,34
327 132 3055 81 Sil. II/230 Bečov – Mnichov, op. zdi III. st. 50 605 043,00 50 546 285,00 58 758,00
327 132 3071 82 II/220 Nejdek – náměstí 15 000 000,00 13 929 140,80 1 070 859,20
327 143 3075 81 III/22125 Vojkovice – most ev. č. 22125-2 21 243 938,00 21 242 848,50 1 089,50
Správa Pardubice
327 112 5016 82 I/11 Suchý vrch – Bílá Voda 35 340 000,00 30 918 541,70 4 421 458,30
327 112 5170 82 I/37 Průtahy měst Chrudim a Slatiňany 8 000 000,00 7 946 209,00 53 791,00
327 113 5013 82 I/37 Brod n. Labem – most ev. č. 37-006 10 099 742,89 9 627 730,30 472 012,59
327 113 5083 82 I/33 Jaroměř – most ev. č. 33-015 6 569 902,66 5 177 198,24 1 392 704,42
327 162 5001 81 I/36 Lázně Bohdaneč – OK 10 260 250,00 9 485 530,43 774 719,57
327 162 5002 81 I/43 Lanškroun – rekonstrukce křiž. 16 350 000,00 16 309 408,00 40 592,00
Správa Ostrava
327 112 7212 82 I/56 Ostrava–F. Místek,levý dvoupruh 110 237 000,00 109 500 524,66 736 475,34
327 112 7214 82 I/57 Město Albrechtice – st. hr. PR 108 385 000,00 108 384 170,00 830,00
327 112 7218 82 I/56 Ludgeřovice – Petřkovice 4 937 000,00 4 917 312,80 19 687,20
327 154 1575 81 I/58 Plzeňská – most ev. č.58-028.2 32 343 457,00 31 567 938,00 775 518,40
327 154 1584 82 I/58 Ostrava, ulice Mariánskohorská 3 800 000,00 3 655 594,00 144 406,00
327 162 7110 81 I/48 Třanovice – křiž. s II/474 19 576 836,00 19 204 371,73 372 464,27
327 162 7118 81 Petřvald – OK sil. I/59 a III/4726 18 100 000,00 17 987 925,10 112 074,90
327 162 7132 81 I/57 Krnov–OK Jesenická–Albrechtická 11 432 172,02 11 405 571,72 26 600,30
 
   

3.  u k l á d á   ř e d i t e l i   S F D I
informovat příjemce o ukončení závěrečného hodnocení

 

 

Usnesení č. 314

Výbor státního fondu dopravní  infrastruktury

1.  b e r e   n a   v ě d o m í 
předložený materiál „Jmenovité akce zařazované do rozpočtu SFDI v souvislosti s odstraňováním povodňových škod na dopravní infrastruktuře „ a doporučuje jej HV PSP ke schválení

2.  u k l á d á   ř e d i t e l i   S F D I

 • upravit materiál dle připomínek členů Výboru SFDI

 • předložit materiál na nejbližší zasedání HV PSP ke schválení

Termín: říjen 2003 

 

 

 

<<< zpět