<<< zpět

Usnesení z XXXII. zasedání

 výboru Státního fondu dopravní infrastruktury

 ze dne 19. června 2003

 

Usnesení č. 253

Výbor státního fondu dopravní  infrastruktury

s c h v a l u j e předložený seznam jmenovitých akcí zařazovaných do rozpočtu SFDI v příloze č. 1 v souvislosti s odstraňováním povodňových škod na železniční dopravní infrastruktuře v majetku ČD, a.s. a SŽDC, s.o (III.část) 

 

 

 

Usnesení č. 254

Výbor státního fondu dopravní  infrastruktury

1.  s c h v a l u j e 
předložené rozpočtové opatření uvedené v příloze č. 2 na rozdělení finančních prostředků na odstranění jmenovitých povodňových akcí z rozpočtu SFDI do majetku

 • ČD, a. s. ve výši    210,371 mil. Kč
 • SŽDC, s. o. ve výši 48,134 mil. Kč


2.  u k l á d á   ř e d i t e l i   S F D I  zapracovat předložená rozpočtová opatření do smluv s příjemci a uvolňovat výše uvedenou částku posle aktuálních potřeb příjemců

Termín: průběžně

 

 

 

Usnesení č. 255

Výbor státního fondu dopravní  infrastruktury

1.  s c h v a l u j e  rozpočtové opatření pro ŘSD ČR dle přílohy č. 3. Navýšení finančních prostředků v rozpočtu SFDI o 600 000 tis. Kč u položky 327 242 1011 Dálnice D 47, stavba 4708.2 Ostrava, Rudná-Hrušov, 2. stavba a dále navýšení o 96 394 tis. Kč u téže položky na platby, které byly Státním fondem dopravní infrastruktury uhrazeny firmě Housing & Construction CZ, a. s. k datu 16.5.2003. Toto navýšení krýt na vrub položky ISPROFIN č. 327 240 0000 D 47 Technická pomoc pro realizaci stavby a úpravy ostatních staveb s celkovým navýšením o 250 952 tis. Kč.

2.  u k l á d á   ř e d i t e l i   S F D I  v souladu se schváleným rozpočtovým opatřením uzavřít s ŘSD ČR Dodatek ke Smlouvě o poskytnutí finančních prostředků z rozpočtu SFDI na rok 2003 a financovat z rozpočtu SFDI zesmluvněné akce, uvedené v příloze č. 3 tohoto usnesení, až do výše schválených částek. 

Termín: průběžně

 

 

 

Usnesení č. 256

Výbor státního fondu dopravní  infrastruktury

1.  s c h v a l u j e   předložená rozpočtová opatření v majetku SŽDC, s.o. a ČD, a.s. dle přílohy č. 4 u jmenovitých akcí takto:

a)  snížení finančních prostředků u 23 stávajících akcí v celkové výši 1 391 472 tis. Kč

- z toho v majetku SŽDC, s.o. ve výši

1 357 519 tis. Kč

- z toho v majetku ČD, a.s. ve výši 

33 953 tis. Kč

b)  zařazení 4 nových akcí do rozpočtu SFDI v celkové výši 53 788 tis. Kč

- z toho do majetku SŽDC, s.o. ve výši

52 644 tis. Kč

- z toho do majetku ČD, a.s. ve výši

1 144 tis. Kč

c)  navýšení finančních prostředků u 30 stávajících akcí v celkové výši 1 337 684 tis. Kč

- z toho do majetku SŽDC, s.o. ve výši

1 234 920 tis. Kč

- z toho do majetku ČD, a.s. ve výši

102 764 tis. Kč

 


2.  u k l á d á   ř e d i t e l i   S F D I  zapracovat předložená rozpočtová opatření do smlouvy s příjemcem a uvolňovat výše uvedené finanční prostředky podle aktuálních potřeb příjemce.

Termín: průběžně

 

 

 

Usnesení č. 257

Výbor státního fondu dopravní  infrastruktury

1.  s c h v a l u j e  předložený návrh na rozpočtové opatření pro příjemce Pardubický kraj tak,že

 • snižuje rozpočet u akce:
  č.5531520005 „II/310 obchvat města Žamberk“ o 18 332 tis. Kč
  č.5531520003 „II/322 Dolní Roveň – Litětiny“ o 2 300 tis. Kč
  celkem o 20 632 tis. Kč

   

 • zvyšuje rozpočet u akcí:
  č. 5531520004 „II/644 most evt.č.644-001 Trnávka“ o 1 885 tis. Kč
  č. 5531520007 „II/324 Pardubice – Masarykovo nám.“o 2 895 tis. Kč
  č. 5531520010 „II/317 Běstovice – Choceň“ o 4 000 tis. Kč
  č. 5531520011 „II/340 Běstvina – průtah obcí“o 8 559 tis. Kč
  č.3271435141 „III/34026 Nemošice – mosty ev.č.34026-3,4,5 o 3 293 tis. Kč
  celkem o 20 632 tis. Kč

 

2.  u k l á d á   ř e d i t e l i   S F D I   zapracovat schválené rozpočtové opatření do dodatku ke smlouvě s příjemcem

Termín: průběžně

 

 

 

Usnesení č. 258

Výbor státního fondu dopravní  infrastruktury

1.  s c h v a l u j e   předložený návrh na rozpočtové opatření pro příjemce Plzeňský kraj tak,že

 • snižuje rozpočet u akce: 
  č.5321530003 „III/20130, Černíkovice-průtah“ o 500 tis. Kč

 • zvyšuje rozpočet u akce:
  č. 3271323012 “II/203 Vejprnice-průtah“ o 500 tis. Kč

2.   u k l á d á   ř e d i t e l i   S F D I   zapracovat schválené rozpočtové opatření do dodatku ke smlouvě s příjemcem.

Termín: průběžně

 

 

 

Usnesení č. 259

Výbor státního fondu dopravní  infrastruktury

1.  s c h v a l u j e  předložený návrh na rozpočtové opatření pro příjemce Ředitelství silnic Zlínského kraje tak,že

 • snižuje rozpočet u akce:
  č.3271326250 „II/432 Holešov - Hulín“ o 8 000 tis. Kč
  č.5721230001 „III/05735 sesuv Jasénka“ o 5 000 tis. Kč
  č.5721520004 „II/491 Zlín - Lešná“ o 2 800 tis. Kč
  č.5721520006 „II/437 Chvalčov, mosty“ o 7 000 tis. Kč
  č.5721530004 „III/05737 most 05737-6 Vsetín-Jasenice“ o 3 385 tis. Kč
  celkem o 26 185 tis. Kč

   

 • zvyšuje rozpočet u akcí:
  č. 3271326240 „II/495 Vlčnov, průtah“ o 3 206 tis. Kč
  č. 3271326307 „II/428 Staré město – Velehrad I“ o 2 000 tis. Kč
  č. 5721520011 „II/492 Luhačovice – Biskupice, sesuv“ o 5 000 tis. Kč
  zvyšuje o 10 206 tis. Kč

   

 • zařazuje novou akci:
  č. 5721530005 „III/4915 Liptál, průtah“ ve výši 15 979 tis. Kč
  celkem o 26 185 tis. Kč

   
    

2.  u k l á d á   ř e d i t e l i   S F D I  zapracovat schválené rozpočtové opatření do dodatku ke smlouvě s příjemcem.

Termín: průběžně

 

 

 

Usnesení č. 260

Výbor státního fondu dopravní  infrastruktury
1.  s c h v a l u j e  předložený návrh na rozpočtové opatření pro příjemce Středočeský kraj tak, že
 • zařazuje novou akci: 
  č.5211220001 „II/322 Kolín-Týnec nad Labem “ s částkou 30 000 tis. Kč

2.  u k l á d á   ř e d i t e l i   S F D I
použít k financování výše uvedené akce úspory, získané v rámci převodů prostředků, nevyčerpaných v roce 2002 a zapracovat schválené rozpočtové opatření do dodatku ke smlouvě s příjemcem.

Termín: průběžně

 

 

 

Usnesení č. 261

Výbor státního fondu dopravní  infrastruktury
1.  s c h v a l u j e  předložený návrh na rozpočtové opatření pro příjemce Správa a údržba silnic Královéhradeckého kraje tak,že
 • vyřazuje akce:
  č.5521520002 „II/303 Miletín okružní křižovatka“ ve výši 2 000 tis. Kč
  č.3271625093 „II/318 Borohrádek - podjezd “ ve výši 7 400 tis. Kč
  celkem ve výši 9 400 tis. Kč

   

 • zvyšuje rozpočet u akce
  č. 3271325049 „II/303 Žabokrky–Mýto-Petrovice“ ve výši 9 400 tis. Kč
  celkem o 9 400 tis. Kč

 

2.  u k l á d á   ř e d i t e l i   S F D I  zapracovat schválené rozpočtové opatření do dodatku ke smlouvě s příjemcem.

Termín: průběžně

 

 

 

Usnesení č. 262

Výbor státního fondu dopravní  infrastruktury
1.  s c h v a l u j e  předložený návrh na rozpočtové opatření pro příjemce Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje tak, že
 • snižuje rozpočet u akce:
  č.5621220001„II/396 hr.kr.Vysočina – Řešice - Branišovice“ ve výši 10 193 tis. Kč
  č.5621520002 „II/361 Přímětice průtah“ ve výši 4 588 tis. Kč
 • vyřazuje akci: 
  č.5621530003 „III/3865 Veverská Bitýška dopr. závada“ ve výši 8 000 tis. Kč
  celkem ve výši 22 781 tis. Kč

    

 • zařazuje do rozpočtu akce:
  č. 5621220005 „II/385 Tišnov, most 385-006 ve výši 12 588 tis. Kč
  č. 5621520009 „II/396 Vémyslice, most 396-005 ve výši 10 193 tis. Kč
  celkem ve výši 22 781 tis. Kč

   

2.  u k l á d á   ř e d i t e l i   S F D I
zapracovat schválené rozpočtové opatření do dodatku ke smlouvě s příjemcem.

Termín: průběžně

 

 

 

Usnesení č. 263

Výbor státního fondu dopravní  infrastruktury

1.  s c h v a l u j e  předložený návrh na rozpočtové opatření pro příjemce Správa a údržba silnic Kladno tak, že

 • snižuje rozpočet u akce:
  č. 5211430002 „III/1022 Sloup-povodně 2002“ ve výši 1 164 tis. Kč
  celkem ve výši 1 164 tis. Kč

   

 • zvyšuje rozpočet u akce:
  č. 5211420004 „II/102 Štěchovice–provizorní zprovoznění - povodně 2002“ ve výši

  228 tis. Kč

 • zařazuje do rozpočtu akce:
  č. 5211430011 „III/11620 Karlštejn opěr. Zeď - povodně 2002“ ve výši 936 tis. Kč
  č. 5211520002 „II/102 Štěchovice - průtah“ ve výši 3 500 tis. Kč
  celkem ve výši 4 664 tis. Kč

   

2.  u k l á d á   ř e d i t e l i   S F D I  zapracovat schválené rozpočtové opatření do dodatku ke smlouvě s příjemcem.

Termín: průběžně

 

 

Usnesení č. 264

Výbor státního fondu dopravní  infrastruktury

1.  s c h v a l u j e  předložené rozpočtové opatření Ředitelství silnic a dálnic ČR

2.  s o u h l a s í  se snížením položky č. 5001610001 „Kofinancování úvěrů EIB – povodně 2002“ o 261 015 tis. Kč a se zvýšením neinvestičních výdajů na opravy a údržbu silnic I. třídy o 261 015 tis. Kč

3.  u k l á d á   ř e d i t e l i   S F D I  zapracovat předložené rozpočtové opatření do smlouvy s příjemcem

Termín: průběžně

 

Usnesení č. 265

Výbor státního fondu dopravní  infrastruktury

1.  s c h v a l u j e  předložený návrh na rozpočtové opatření pro příjemce Správa a údržba silnic Karlovarského kraje tak, že

 • snižuje rozpočet u akce:
  č.3271333061 „II/210 Kraslice most ev.č.210-035“ ve výši 5 000 tis. Kč
  č.3271333063 „II/216 Doubrava most ev.č.216-002“ ve výši 450 tis. Kč
  č.3271433076 „III/2076 Prohoř most ev.č.2076-2“ ve výši 1 037 tis. Kč
  č.5411220003 „II/230 Rájov most ev.č.230-026“ ve výši 400 tis. Kč
  č.5411520001 „II/181 Sil.obchvat Sokolov-Královské Poříčí“ ve výši 483 tis. Kč
  celkem ve výši 7 370 tis. Kč

   

 • zvyšuje rozpočet u akce:
  č. 5411220002 „II/217 Aš-Hranice-oprava svodidla“ ve výši 400 tis. Kč
  č. 5411530001 „III/21042 Oloví – Lipec, opěrné zdi“ ve výši 6 970 tis. Kč
  celkem ve výši 7 370 tis. Kč

   

2.  u k l á d á   ř e d i t e l i   S F D I  zapracovat schválené rozpočtové opatření do dodatku ke smlouvě s příjemcem

Termín: průběžně

 

 

 

Usnesení č. 266

Výbor státního fondu dopravní  infrastruktury
1.  s c h v a l u j e  předložený návrh na rozpočtové opatření pro příjemce Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje tak, že
zařazuje novou akci č. 5621420004 „Odstranění škod na silnicích II. a III. třídy JMK – Blanensko“ ve výši 13 400 tis. Kč
do rozpočtu SFDI s tím, že příjemce se bude na úhradě celkových nákladů akce ve výši 17 400 tis. Kč podílet částkou 4 000 tis. Kč z rozpočtu Jihomoravského kraje

2.  u k l á d á   ř e d i t e l i   S F D I  zapracovat schválené rozpočtové opatření do Dodatku ke smlouvě s příjemcem

Termín: průběžně

 

 

 

Usnesení č. 267

Výbor státního fondu dopravní  infrastruktury
1.  b e r e   n a   v ě d o m í   předložený materiál o stavu financování projektu „Nová kvalita regionálních dopravních systémů pro naplňování programu mobility pro všechny a zvyšování bezpečnosti dopravy a jejího zpřístupňování osobám s omezenou schopností pohybu a orientace“ a výsledek oponentního řízení k výstupům za 1. čtvrtletí 2003 ze dne 25.4.2003.

2.  d o p o r u č u j e   ř e d i t e l i   S F D I  projednat s Vládním výborem pro zdravotně postižené agendu předmětného projektu a metodické vedení tohoto projektu.

 

3.  u k l á d á   ř e d i t e l i   S F D I   

a) uvolnit finanční prostředky z rozpočtu SFDI v souladu s uzavřenou smlouvou č. 170/2003/1 ve výši prokazatelných a poskytovatelem uznaných nákladů v 1.etapě.

b) projednat s jednatelem ACCESS, o.s. Dr. Šindelářovou, CSc. položky, které nebyly odsouhlaseny poskytovatelem k úhradě a podrobnou specifikaci výstupů v dalších etapách tak, aby se znovu neobjevily podobné nesrovnatelnosti jako v 1.etapě.

 

 

 

Usnesení č. 268

Výbor státního fondu dopravní  infrastruktury
1.  b e r e   n a   v ě d o m í   předložený materiál

2.  u k l á d á   ř e d i t e l i   S F D I   projednat se společností Jindřichohradecké místní dráhy a.s. se sídlem Nádražní 203/II, 377 01 Jindřichův Hradec výsledky šetření ÚOHS Brno a upravit v tomto kontextu příslušný kontrolní protokol 

Termín: 31. 7. 2003

 

 

 

Usnesení č. 269

Výbor státního fondu dopravní  infrastruktury
1.  b e r e   n a   v ě d o m í   výsledky hodnocení Hodnotitelské komise, která posoudila 82 obdržených žádostí o příspěvek na výstavbu a údržbu cyklistických stezek v roce 2003

2.  s c h v a l u j e   poskytnutí příspěvku 24 vybraným žadatelům s tím, že u akce „Cyklistická stezka podél silnice II/125“ mikroregionu Polabský Luh se schvaluje příspěvek ve výši 100%, tj. 9 887 709 Kč předpokládaných nákladů na vybudování této cyklostezky dle předloženého projektu. U ostatních žadatelů se schvalují příspěvky dle návrhu hodnotitelské komise. Celková částka schválená na výstavbu cyklostezek činí 59 621 tis. Kč dle specifikace přílohy č. 5.

3.  u k l á d á   ř e d i t e l i   S F D I

a) zveřejnit výsledky – vybrané žadatele na internetové stránce SFDI 

Termín: 27.6.2003

b) písemně informovat neúspěšné žadatele o rozhodnutí výboru SFDI 

Termín: 11.7.2003

c) uzavřít s úspěšnými žadateli smlouvy o poskytnutí příspěvku 

Termín: průběžně

d) poskytovat vybraným žadatelům příspěvek v souladu s těmito Pravidly a zákonem
č. 104/2000 Sb. 

Termín: 31.12.2003

 

 

 

Usnesení č. 270

Výbor státního fondu dopravní  infrastruktury
1.  b e r e   n a   v ě d o m í 
výsledky Hodnotitelské komise konané dne 25.6.2003, která posoudila 57 obdržených žádostí o příspěvek na průzkumné a projektové práce, studijní a expertní činnosti zaměřené na výstavbu, modernizaci a opravy silnic a dálnic, dopravně významných vodních cest a staveb celostátních a regionálních drah pro rok 2003.

2.  s c h v a l u j e 
poskytnutí příspěvku na 16 akcí ve výši 34 938 tis. Kč ve specifikaci přílohy č. 6

 

3.  u k l á d á   ř e d i t e l i   S F D I

a) znovu projednat projekty č. 8, 34, 35, 43 a 49 a předložit na další zasedání výboru výsledek projednání

b) zveřejnit poskytnutí finančních příspěvků na vybrané akce na internetové stránce SFDI 

Termín: 27.6.2003

c) písemně informovat neúspěšné žadatele o rozhodnutí Výboru SFDI 

Termín: 4.7.2003

d) uzavřít s úspěšnými žadateli smlouvy o poskytnutí příspěvku 

Termín: průběžně

e) poskytnout vybraným žadatelům schválený finanční příspěvek v souladu 
s „Pravidly“ pro financování a dle zákona č. 104/2000 Sb. 

Termín: do 31.12.2003

 

 

 

Usnesení č. 271

Výbor státního fondu dopravní  infrastruktury
b e r e   n a   v ě d o m í   předložený materiál „Aktuální finanční situace SFDI k 13. červnu 2003“

 

 

 

Usnesení č. 272

Výbor státního fondu dopravní  infrastruktury
1.  b e r e   n a   v ě d o m í   způsob přípravy rozpočtu

2.  u k l á d á   ř e d i t e l i   S F D I   upravit termíny tak, aby byl návrh rozpočtu předložen vládě do 30.8.2003

 

 

 

Usnesení č. 273

Výbor státního fondu dopravní  infrastruktury
1.  b e r e   n a   v ě d o m í   předložený materiál „Zpráva o výsledku kontrolní akce Nejvyššího kontrolního úřadu č. 02/12 „Program výstavby a obnovy pozemních komunikací„ a návrh opatření Státního fondu dopravní infrastruktury k odstranění zjištění obsažených v kontrolním protokolu“

2.  u k l á d á   ř e d i t e l i   S F D I  

- rozpracovat navrhovaná opatření a o jejich realizaci informovat výbor SFDI 

Termín: průběžně

- informovat výbor o účinnosti navrhovaných opatření

Termín: do 31.12.2003

 

 

 

Usnesení č. 274

Výbor státního fondu dopravní  infrastruktury
b e r e   n a   v ě d o m í   předložený materiál „Informace o certifikaci systému managementu jakosti Státního fondu dopravní infrastruktury dle ČSN EN ISO 9001 a o udělení CRA Ratingu“

 

 

 

Usnesení č. 275

Výbor státního fondu dopravní  infrastruktury
1.  b e r e   n a   v ě d o m í   předložený materiál k mimořádné kontrole vybraných investičních akcí na které bylo zpracováno závěrečné vyhodnocení. 

2.  s c h v a l u j e   vytvoření rozpočtové položky ve vnitřním rozpočtu SFDI na čerpání finančních prostředků k zajištění subdodavatele odborných částí pilotního projektu – mimořádné kontroly až do výše 5 mil. Kč pro rok 2003. Ke krytí bude využito úroků z účtů SFDI.

3.  u k l á d á   ř e d i t e l i   S F D I   postupovat při výběru subdodavatelů v souladu se zákonem č. 199/1994 Sb. a informovat výbor SFDI o dalším průběhu realizace pilotního projektu. 

Termín: 30. 8. 2003

 

 

 

Usnesení č. 276

Výbor státního fondu dopravní  infrastruktury
1.  b e r e   n a   v ě d o m í   výsledky Hodnotitelské komise konané dne 5.6.2003, která posoudila 35 obdržených žádostí o příspěvek na rok 2003.

2.  s c h v a l u j e   poskytnutí příspěvku na 11 akcí ve výši 22 071 470 Kč dle specifikace v příloze č. 7

 

3.  u k l á d á   ř e d i t e l i   S F D I  

a) zveřejnit poskytnutí finančních příspěvků na vybrané akce na internetové stránce SFDI 

Termín: 27.6.2003

b) písemně informovat neúspěšné žadatele o rozhodnutí výboru SFDI 

Termín: 9.7.2003

c) uzavřít s úspěšnými žadateli smlouvy o poskytnutí příspěvku 

Termín: průběžně

d) poskytnout vybraným žadatelům schválený finanční příspěvek v souladu s „Pravidly“ pro financování a dle zákona č. 104/2000 Sb. 

Termín: do 31.12.2003

 

 

 

 

 

<<< zpět