<<< zpět

Usnesení z XXXIII. zasedání

 výboru Státního fondu dopravní infrastruktury

 ze dne 29. července 2003

 

Usnesení č. 277

Výbor státního fondu dopravní  infrastruktury

1.  s c h v a l u j e   předložený návrh na rozpočtové opatření pro příjemce Obec Nový Hrozenkov a Ředitelství silnic Zlínského kraje tak,že

 • u příjemce Obec Nový Hrozenkov zvyšuje rozpočet u akce: 
  č.3271427249 „III/4879 Vranča-Portáš“ o 44 634 tis. Kč
  na celkovou částku 60 664 tis. Kč pro rok 2003.

 • u příjemce Ředitelství silnic Zlínského kraje snižuje rozpočet u akce:
  č.5721520002 „II/428 Staré Město-Velehrad II“ o - 11 000 tis. Kč
  a
  zvyšuje u akce:
  č.5721520003 „II/481 most č.481-003 Solanec“ o 5 000 tis. Kč


2.  u k l á d á   ř e d i t e l i   S F D I   zapracovat schválené rozpočtové opatření do dodatku ke smlouvě s příjemcem.
 

 

 

Usnesení č. 278

Výbor státního fondu dopravní  infrastruktury

s c h v a l u j e  předložený návrh na rozpočtové opatření pro příjemce České přístavy, a.s. tak, že 

a) navyšuje finanční prostředky na akci č. 3275200031 Nábřežní zeď překladiště sypkých substrátů, Ústí n.L. - Vaňov, která se navýší z původních 19 500 tis. Kč na 23 500 tis. Kč 

b) potřebné finanční prostředky lze zajistit snížením finančních prostředků na níže uvedené akci, kde jsou nejasnosti a nepodařilo se zajistit změnu územního plánu akce č.3275200033 Překladiště Horní Pokáply 4 000 tis. Kč na 0, čímž se tato akce vyřazuje z rozpočtu SFDI na rok 2003

 

 

 

Usnesení č. 279

Výbor státního fondu dopravní  infrastruktury

1.  s c h v a l u j e
předložený návrh na rozpočtové opatření pro příjemce Jihočeský kraj tak, že

 • snižuje rozpočet u akcí: 
  č.3271332072 „II/409, most č.409-021 Písečné-POVODNĚ 2002“ o 13 300 tis. Kč
  č.5311620003 „II/141, most č.141-15 Strunkovice-POVODNĚ2002“ o 17 500 tis. Kč
  č.5311630016 „III/1551,most č.1551-1 Vlkov-POVODNĚ 2002“ o 18 000 tis. Kč
  celkem o 48 800 tis. Kč

 

 • zvyšuje rozpočet u akcí:
  č. 3271332073 “II/159,most č.159-004 Týn n/Vl“-POVODNĚ2002“ o 18 000 tis. Kč
  č.5311630021“III/1583,propustek Bukovsko-POVODNĚ 2002“ o 6 000 tis. Kč
  č.5311630022 „III/12841,propustek Tučapy-POVODNĚ 2002“ o 4 000 tis. Kč
  č.5311630023 „III/12132,propustek Pohoří-POVODNĚ 2002“ o 4 000 tis. Kč
  č.5311630024 „III/00352,propustek Veselí n/Luž.-POVODNĚ 2002 o 3 500 tis. Kč
  č.5311620013 „II/173, most č.173-013 Závišín-POVODNĚ 2002“ o 13 300 tis. Kč
  celkem o 48 800 tis. Kč

    

2.  u k l á d á   ř e d i t e l i   S F D I   zapracovat schválené rozpočtové opatření do dodatku ke smlouvě s příjemcem.

 

 

 

Usnesení č. 280

Výbor státního fondu dopravní  infrastruktury

1.  s c h v a l u j e   předložený návrh na rozpočtové opatření pro příjemce Plzeňský kraj tak,že

 • snižuje rozpočet u akcí: 
  č.3271433080 „III/1456,rekonstrukce mostu č.1456-1 Annín“ o 18 400 tis.Kč
  č.5321520005 „II/180-přeložka Letkov“ o 788 tis.Kč
  č.5321220002 „II/233, most č.233-8 Zvíkovec“ o 950 tis.Kč
  č.5321420011 „II/183 Netunice-oprava-POVODNĚ 2002“ o 905 tis.Kč
  celkem o 21 043 tis.Kč

   

 • zvyšuje rozpočet u akce:
  č.3271433077 “III/1694 přestavba mostu č.1694-1 Rabí“ o 3 289 tis.Kč
  č.3271333064 „II/139 přestavba mostu č.139-008 Horaždovice“ o 2 920 tis. Kč
  č.5321630001“III/17716,most č.17716-1 Čížkov-POVODNĚ 2002“ o 788 tis. Kč
  č.5321220001“II/190 Milence-Zelená Lhota“ o 2 352 tis. Kč
  č.5321220004 „II/232, most č.232-001Rokycany“ o 250 tis. Kč
  č.5321220005 „II/232-Ro-křižovatka se II/605,most č.232-1“ o 700 tis. Kč
  č.5321430034 „III/17723 S.Smolivec-M.Smolivec-POVODNĚ2002“ o 1 362 tis. Kč
  č.5321430027 „III/1697-Dobršín,opěrné zdi-POVODNĚ2002“ o 200 tis. Kč
  č.5321430024 „III/1699 Červená, opr.sil. a opěr.zdi,POVODNĚ2002 o 9 666 tis. Kč
  č.5321420009 „II/145 Bohdašice-POVODNĚ 2002“ o 4 479 tis. Kč
  č.5321430040 „III/19354 Staré Sedlo-Darmyšl-POVODNĚ2002“ o 4 000 tis. Kč
  celkem o 30 006 tis. Kč
   

  čímž dochází k celkovému zvýšení rozpočtu příjemce o

   

  8 963 tis. Kč


2.  u k l á d á   ř e d i t e l i   S F D I
zapracovat schválené rozpočtové opatření do dodatku ke smlouvě s příjemcem.

 

 

 

Usnesení č. 281

Výbor státního fondu dopravní  infrastruktury

1.  s c h v a l u j e   

a) rozpočtové opatření pro příjemce LUNA,a.s. na akci „Rekonstrukce a zastřešení mola“, Veřejný přístav Vaňov – Ústí n.L.- ISPROFIN č. 3275201027 ve výši 4 470 tis. Kč

b) pro nepřipravenost k realizaci projektu vyřazuje z rozpočtu níže uvedené akce
3275201024 Servisní stanoviště plavidel Veselí nad Moravou 3 000 tis. Kč
3275201025 Servisní stanoviště plavidel Hodonín 1 500 tis. Kč

 
 

2.  u k l á d á   ř e d i t e l i   S F D I   na základě schváleného rozpočtového opatření uzavřít s příjemcem smlouvu o poskytování finančních prostředků z rozpočtu SFDI.


 

 

Usnesení č. 282

Výbor státního fondu dopravní  infrastruktury

1.  s c h v a l u j e  předložený návrh na rozpočtové opatření pro příjemce Správa a údržba silnic Královéhradeckého kraje tak, že

 • zařazuje do rozpočtu akce: 
  č.3271315114 „II/321 Solnice- Kvasiny - přeložka“ ve výši 15 000 tis. Kč
  č.5521520014 „II/286 a II/502 Jičín okružní křižovatka“ ve výši 5 000 tis. Kč
  č.5521530003 „III/2956 Strážné-Dolní Dvůr,rek.sil. a opěrné zdi OP1“ ve výši 4 500 tis. Kč
  celkem ve výši 24 500 tis. Kč

   

2.  u k l á d á   ř e d i t e l i   S F D I   zapracovat schválené rozpočtové opatření do dodatku ke smlouvě s příjemcem.

 

 

 

Usnesení č. 283

Výbor státního fondu dopravní  infrastruktury

1.  s c h v a l u j e   předložený návrh na rozpočtové opatření pro příjemce Správa a údržba silnic Mnichovo Hradiště tak, že

 • snižuje rozpočet u akce:
  č.5211430003 „III/0093 Zlonín - povodně 2002“ ve výši 279 tis. Kč

   

 • zvyšuje rozpočet u akce:
  č. 5211430001„III/24210 Panenské Břežany-povodně 2002“ve výši 279 tis. Kč

   

2.  u k l á d á   ř e d i t e l i   S F D I   zapracovat schválené rozpočtové opatření do dodatku ke smlouvě s příjemcem.

 

 

 

Usnesení č. 284

Výbor státního fondu dopravní  infrastruktury

1.  s c h v a l u j e
předložený návrh na rozpočtové opatření pro příjemce Správa silnic Moravskoslezského kraje tak, že

 • snižuje rozpočet u akce:
  č.3271337102 „II/467 Štítina - most ev. č. 467-002“ ve výši 1 566 tis. Kč
  č.3271337274 „II/477 Staré město most 477-027“ ve výši 519 tis. Kč
  č.3271407000 „III/4733 Žermanice - most ev. č. 4733-9“ ve výši 1 912 tis. Kč
  č.3271471122 „III/4837 Trojanovice – OK s III/4866“ ve výši 2 452 tis. Kč
  č.5811530001 „III/4746 Okr. křiž. na 4746 v Havířově“ ve výši 920 tis. Kč
  č.5811530004 „III/4793 Ostrava most 4793-3..1“ ve výši 9 610 tis. Kč
  celkem ve výši

   

  16 979 tis. Kč

   

 • zvyšuje rozpočet u akce:
  č. 3271437105 „III/4682 Vendryně most 4682-3“ve výši 821 tis. Kč
  č. 5811520001„II/476 Třinec – H. Lištná – 1.stavba“ ve výši 16 158 tis. Kč
  celkem ve výši 16 979 tis. Kč


2.  u k l á d á   ř e d i t e l i   S F D I
zapracovat schválené rozpočtové opatření do dodatku ke smlouvě s příjemcem.

 

 

 

Usnesení č. 285

Výbor státního fondu dopravní  infrastruktury

1.  s c h v a l u j e   předložený návrh na rozpočtové opatření pro příjemce Správa a údržba silnic Stříbro tak, že

 • zařazuje do rozpočtu akci:
  č.5321230002 „III/20163 Kokašice - Černošín, oprava silnice I.etapa“ ve výši

  3 850 tis. Kč

   

2.  u k l á d á   ř e d i t e l i   S F D I   zapracovat schválené rozpočtové opatření do dodatku ke smlouvě s příjemcem

 

 

 

Usnesení č. 286

Výbor státního fondu dopravní  infrastruktury

1. s c h v a l u j e   předložený návrh na rozpočtové opatření pro příjemce Správa a údržba silnic Klatovy tak, že

 • zařazuje do rozpočtu akci:
  č. 5321230018 „II/182 Měčín – Bíluky, oprava silnice“ ve výši 5 000 tis.Kč

2.  u k l á d á   ř e d i t e l i   S F D I   zapracovat schválené rozpočtové opatření do dodatku ke smlouvě s příjemcem.

 

 

 

Usnesení č. 287

Výbor státního fondu dopravní  infrastruktury

1.  s c h v a l u j e   předložený návrh na rozpočtové opatření pro příjemce Ředitelství silnic a dálnic ČR a Správu a údržbu silnic Jihomoravského kraje tak, že:

 • u příjemce Ředitelství silnic a dálnic ČR snižuje neinvestiční výdaje na opravu a údržbu silnic I. třídy uvedené v závazných ukazatelích rozpočtu SFDI na rok 2003 o 4 500 tis. Kč na celkovou částku 923 416 tis. Kč
 • u příjemce Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje zvyšuje příspěvek na opravy a údržbu silnic I. třídy o 4 500 tis. Kč na celkovou částku 79 419 tis. Kč.

2.  u k l á d á   ř e d i t e l i   S F D I   zapracovat schválené rozpočtové opatření do dodatku ke smlouvě s příjemcem.

 

 

 

Usnesení č. 288

Výbor státního fondu dopravní  infrastruktury

1.  s c h v a l u j e   předložený návrh na rozpočtové opatření pro příjemce Správa a údržba silnic Ústeckého kraje tak,že

 • zařazuje do rozpočtu akci:
  č.5421520013„II/608 Terezín“ ve výši 22 000 tis.Kč, s tím, že Ústecký kraj se na celkových nákladech akce ve výši 27 mil.Kč podílí částkou 5 mil.Kč.

2.  u k l á d á   ř e d i t e l i   S F D I   zapracovat schválené rozpočtové opatření do dodatku ke smlouvě s příjemcem.

 

 

 

Usnesení č. 289

Výbor státního fondu dopravní  infrastruktury

1.  s c h v a l u j e   předložená rozpočtová opatření v majetku SŽDC, s.o. a ČD, a.s. u jmenovitých akcí takto:

 • snížení finančních prostředků u 1 stávající akce v celkové výši 155 000 tis. Kč
  akce: ISPROFIN 327 343 4104 Optimalizace trati Zábřeh – Krasíkov
  z toho v majetku SŽDC, s.o. ve výši -161 000 tis. Kč
  z toho v majetku ČD, a.s. ve výši   +6 000 tis. Kč
 • zařazení 1 nové akce do rozpočtu SFDI v celkové výši 29 450 tis. Kč 
  akce: ISPROFIN 327 321 1610 Nové cesty, dálkové ovládání zabezpečovacího zařízení Plzeň – Žatec, 2. část
  z toho do majetku SŽDC, s.o. ve výši 28 518 tis. Kč
  z toho do majetku ČD, a.s. ve výši 932 tis. Kč
 • navýšení finančních prostředků u 3 stávajících akcí v celkové výši 125 550 tis. Kč
  akce: ISPROFIN 327 321 4901 Příprava a zabezpečení staveb programu 327320
  ISPROFIN 327 321 4993 Investiční akce s rozpočtovými náklady do 10 mil. Kč
  ISPROFIN 327 332 2051 Modernizace trati Olomouc – Červenka, 2. část
  z toho do majetku SŽDC, s.o. ve výši 123 227 tis. Kč
  z toho do majetku ČD, a.s. ve výši 2 323 tis. Kč 

2.  u k l á d á   ř e d i t e l i   S F D I   zapracovat předložená rozpočtová opatření do smlouvy s příjemcem a uvolňovat výše uvedené finanční prostředky podle aktuálních potřeb příjemce.

 

 

 

 

Usnesení č. 290

Výbor státního fondu dopravní  infrastruktury

1.  b e r e   n a   v ě d o m í 
informaci o stavu přípravy rozpočtu SFDI na rok 2004

2.  s o u h l a s í 
s návrhem rozdělení výdajového rámce v členění dle §2 zákona č. 104/2000 Sb.

3.  d o p o r u č u j e
zvýšení výdajového limitu SFDI v letech 2004-2006 o 6 mld. Kč na 50 mld. Kč z důvodu potřeb krytí prioritních akcí v oblasti pozemních komunikací a železnic a to zvýšením úvěrové angažovanosti státu u EIB.

4.  u k l á d á   ř e d i t e l i   S F D I

 • předložit údaje požadované ministerstvem financí k sestavě rozpočtu prostřednictvím ministerstva dopravy 

Termín: 8. 8. 2003

 • předložit výboru SFDI konečnou verzi rozpočtu SFDI na rok 2004 k projednání a schválení 

Termín 20. 8. 2003

 

5.  v ý b o r   S F D I

a) konstatuje, že definovaný výdajový rámec ve výši 44 mld. Kč je z hlediska potřeb rozvojových priorit v dopravní infrastruktuře nedostatečný
b) navrhuje, aby zvýšení výdajového limitu bylo určeno na vrub úvěrů EIB, které jsou MD připravovány, a které nejsou dosud projednány vládou ČR a schváleny poslaneckou sněmovnou ČR
c) pověřuje předsedu výboru a ministra dopravy M. Šimonovského k projednání zvýšení výdajového limitu SFDI v roce 2004 – 2006 o minimálně 6 mld. Kč na úroveň minimálně 50 mld. Kč s ministrem financí a ve vládě ČR

 

 

 

Usnesení č. 291

Výbor státního fondu dopravní  infrastruktury

1.  b e r e   n a   v ě d o m í   předložený informační materiál o projektu „Předpoklady převzetí a zavedení elektronického systému mýta na komunikacích pro mezinárodní silniční dopravu v České republice“.

2.  d o p o r u č u j e   m i n i s t r o v i   d o p r a v y   využít předloženou studii pro přípravu věcného, finančního a legislativního rámce zavedení elektronického mýta a k přípravě informačního materiálu pro jednání Vlády ČR.

3.  u k l á d á   ř e d i t e l i   S F D I   uvolnit po ověření správnosti finanční prostředky ve prospěch Vysoké školy mezinárodních a veřejných vztahů, o.p. s. až do výše stanovené smluvně.

 

 

 

Usnesení č. 292

Výbor státního fondu dopravní  infrastruktury

1.  s c h v a l u j e   poskytnutí příspěvku na následujících 5 akcí ve výši 14 380 tis. Kč:

a) Zlepšení infrastruktury na regionálních tratích Plzeňského kraje (Český les a 
Pošumaví).
Celkové náklady 850 tis. Kč, schválený příspěvek 680 tis. Kč 
Příjemce: Krajský úřad Plzeňského kraje 

b) Územně technická studie projektu „Modernizace železniční infrastruktury 
Praha- Milovice – Mladá Boleslav s prodloužením do Liberce“.
Celkové náklady: 4 000 tis. Kč, schválený příspěvek 3 200 tis. Kč 
Příjemce: Krajský úřad Středočeského kraje 

c) Modernizace trati Praha – Kladno s připojením na letiště Ruzyně (projekt 
PraK) – II. etapa – dokumentace pro územní řízení“.
Celkové náklady: 18 000 tis. Kč, schválený příspěvek 2 300 tis Kč
Příjemce: Krajský úřad Středočeského kraje

d) Posouzení dostavby regionální dráhy Český Krumlov nádraží ČD – Český Krumlov centrum
Celkové náklady: 2 600 tis. Kč, schválený příspěvek 2 080 tis. Kč
Příjemce: ILF Consulting Engineers, s.r.o. 

e) Projekt rozvoje kolejové dopravy a elektrické trakce v Jihočeském kraji – 
Podprojekt 3 – Studie trasy žel. tratě České Budějovice – Linz.
Celkové náklady: 7 650 tis. Kč, schválený příspěvek 6 120 tis. Kč
Příjemce: Krajský úřad Jihočeského kraje

 

2.  u k l á d á   ř e d i t e l i   S F D I

a) zveřejnit poskytnutí schválených finančních příspěvků na 5 výše uvedených
akcí na internetové stránce SFDI 

Termín: 8.8.2003

b) uzavřít s úspěšnými žadateli smlouvy o poskytnutí příspěvku 

Termín: průběžně

c) poskytnout vybraným žadatelům schválený finanční příspěvek v souladu s „Pravidly“ pro financování a dle zákona č. 104/2000 Sb. 

Termín: do 31.12.2003

 

 

 

Usnesení č. 293

Výbor státního fondu dopravní  infrastruktury

1.  b e r e   n a   v ě d o m í   předložený materiál „Stanovisko k odvolání SÚS Žďár nad Sázavou proti vyjádření k podaným námitkám k závěrům kontrolního protokolu z řádné kontroly provedené kontrolní skupinou Státního fondu dopravní infrastruktury“ bez připomínek


2.  u k l á d á   ř e d i t e l i   S F D I  

 • zaslat závěry kontroly místně příslušnému finančnímu úřadu ve Žďáře nad Sázavou na vědomí. 

Termín: 15.8.2003

 • informovat zřizovatele SÚS – tj. Kraj Vysočina o dalším postupu. 

Termín: ihned

 • projednat s SÚS Žďár nad Sázavou a jejím zřizovatelem krajem Vysočina vrácení finančních prostředků ve výši 4 072 940,- Kč

 

 

 

Usnesení č. 294

Výbor státního fondu dopravní  infrastruktury

1.  b e r e   n a   v ě d o m í   předložený materiál „Projekt dálnice D 47 – vypořádání finančních závazků České republiky ze Smlouvy o dílo na výstavbu úseku dálnice D 47, stavba 4708.2 Ostrava, Rudná –Hrušov v km 153,054-155,140 po odstoupení České republiky od Realizační dohody - návrh rozpočtového opatření


2.  s c h v a l u j e  

a) předložené rozpočtové opatření navržené pro příjemce Housing&Construction (CZ), a.s.

 • převedením částky 138 826 382 Kč z akce č. 3272421011 (81) „D47 4708.2 Ostrava, Rudná-Hrušov, 2.stavba“ zesmluvněné pro r. 2003 s příjemcem ŘSD ČR 
 • posílením rozpočtové částky u akce č. 3272400000 kód 81, „D47 Technická pomoc pro realizaci stavby“ o138 826 382 Kč ve prospěch Housing&Construction (CZ), a.s. 

b) uzavření „Dodatku č. 1 ke Smlouvě o provádění plateb“ mezi SFDI, Českou republikou-Ministerstvem dopravy a Housing&Construction (CZ), a.s. ve znění, jenž tvoří Přílohu č. 1 tohoto materiálu 


3.  u k l á d á   ř e d i t e l i   S F D I

 • zajistit provedení rozpočtového opatření v rozsahu jak je schváleno pod písm. a) tohoto usnesení

 Termín: do 31. července 2003

 • uzavřít „Dodatek č. 1 ke Smlouvě o provádění plateb“

Termín: do 31. července 2003

 • zajistit úhradu konečné faktury pro Housing&Construction (CZ), a.s. v souladu s uzavřeným Dodatkem č. 1 ke Smlouvě o provádění plateb

Termín: ve lhůtě splatnosti konečné faktury

 

 

 

<<< zpět