Státní fond dopravní infrastruktury (SFDI) je držitelem certifikátu ISO 9001

Státní fond dopravní infrastruktury je dlouhodobým držitelem certifikátu, který potvrzuje zavedení, užívání a udržování systému managementu kvality dle požadavků normy ČSN EN ISO 9001.

Certifikace je každoročně kontrolována, vyhodnocována a pravidelně prováděna auditní společností Česká společnost pro jakost, z.s.