Kontakty a orgány fondu

Kontakty

Úřední hodiny podatelny:

pondělí až čtvrtek:  9:00 - 15:30 hodin
pátek:                     9:00 - 15:00 hodin

Rádi bychom požádali občany, aby upřednostnili pro doručení svých dokumentů možnost elektronického podání. K dispozici je datová schránka (ID Datové schránky: e5qaihb) nebo centrální e-mailová adresa (podatelna@sfdi.cz).

Pro podání podnětu (co SFDI může zlepšit) je k dispozici tento odkaz.


Pro záležitosti týkající se elektronické dálniční známky je k dispozici datová schránka (ID Datové schránky: ws5mh9w) nebo e-mailová adresa: epodatelna@edalnice.cz, pro obecné dotazy týkající se elektronické dálniční známky je možné využít zákaznickou linku, která je občanům k dispozici nonstop, a to na telefonním čísle +420 222 266 757 nebo na e-mailové adrese: info@edalnice.cz.

Elektronická podatelna [více]

ID Datové schránky: e5qaihb

 

 Sokolovská 278, Praha Státní fond dopravní infrastruktury
Sokolovská 1955/278
190 00 Praha 9
(mapa)
IČO: 70856508  
 Poštovská 68/3, Brno Odbor kontroly - Brno
Poštovská 68/3
602 00 Brno
(mapa)
Sokolovská 278, Praha Odbor kontroly - Ostrava
28.října 2663/150
702 00 Ostrava
(mapa)
  
   

 

Všechny pracovníky SFDI je možné kontaktovat elektronickou poštou na adrese ve formátu jmeno.prijmeni@sfdi.cz 

Telefonní číslo a e-mail pro centrální místo informování veřejnosti: +420 266 097 110, podatelna@sfdi.cz 

Obecný e-mail: info@sfdi.cz

Telefonní seznam ke stažení [XLSX]

Bankovní spojení

Bankovní účet SFDI: 9324001/0710

  • Pro zasílání alikvotní části pokut z kontrolního vážení vozidel je povinnost uvádět u platby variabilní symbol 232910, do specifického symbolu IČ obce a do datových schránek SFDI nebo v listinné podobě zaslat na adresu SFDI kopii příkazu o uložení pokuty. 

Vedení fondu

 

 

Ředitel SFDI
Ing. Zbyněk Hořelica
tel.: +420 266 097 110
tel.: +420 266 097 298

CV

 

Ředitel Odboru kanceláře ředitele SFDI
Ing. Milan Dont, Ph.D.
tel.: +420 266 097 533

CV

 Tomáš Blecha

Ředitel Sekce pro realizaci zdrojů
Ing. Tomáš Blecha
tel.: +420 266 097 375

CV

 

Ředitelka Sekce pro správu finančních zdrojů
Ing. Lucie Bartáková
tel.: +420 266 097 286

CV

 

Odbor kontroly - ředitel odboru: Ing. Ondřej Papež, CV

Odbor ekonomický - ředitelka odboru: Ing., Mgr., Bc. Petra Vrátníková, CV

Odbor administrace žádostí o platbu - ředitelka odboru: Ing. Denisa Plánková, CV

Odbor právní, metodiky a časového zpoplatnění - ředitelka odboru: JUDr. Janka Krupičková, CV

Odbor příspěvků - ředitelka odboru: Ing. Dana Teichmanová, CV 

 

Orgány fondu

 

Výbor Státního fondu dopravní infrastruktury

předseda:
Mgr. Martin Kupka

místopředseda:
Ing. Petr Vůjtěch

 

členové:
Ing. Eduard Muřický
Mgr. Filip Terš
Ing. Jindřich Kušnír
Ing. Mgr. Marek Pastucha
Bc. Václav Bernard
Ing. Marcel Vrkoslav

 

Dozorčí rada Státního fondu dopravní infrastruktury

 
předseda:
Mgr. Ivan Adamec
 
místopředseda:
 
 
členové:
doc. Ing. Karel Havlíček, Ph.D., MBA
Ing. Pavel Šustr
Václav Vislous, MSc.
 

ředitel SFDI:
Ing. Zbyněk Hořelica