Kontrolní vážení vozidel

Z důvodu nutnosti zajištění evidence zachycující, jak jsou jednotlivé komunikace zatěžovány provozem přetížených nákladních vozidel, potřebuje Státní fond dopravní infrastruktury jako příjemce 40% podílu z pokuty na kontrolním vážení přesně identifikovat, na které komunikaci došlo k uložení pokuty při kontrolním vážení vozidel.

Z tohoto důvodu Státní fond dopravní infrastruktury připravil formulář ,,Oznámení o převodu finančních prostředků za správní delikt“, který je nutno vyplnit a zaslat současně při provedení úhrady.

Pro úhradu alikvotní části pokut z kontrolního vážení vozidel použijte výhradně následující platební údaje: 

  • číslo bankovního účtu SFDI: 9324001/0710
  • variabilní symbol: 232910
  • specifický symbol: IČ obce
  • AV pole: název nebo IČ provozovatele, kterému byla pokuta uložena

Kopii rozhodnutí o uložení pokuty spolu s vyplněným formulářem "Oznámení o převodu finančních prostředků za správní delikt" zasílejte jedním z následujících způsobů:

  • e-mailem na adresu: vazeni@sfdi.cz
  • datovou schránkou na ID: e5qaihb
  • v listinné podobě na adresu: Státní fond dopravní infrastruktury, Sokolovská 1955/278, 190 00  Praha 9