STRATEGIE STÁTNÍHO FONDU DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURY

 

Posláním Státního fondu dopravní infrastruktury (SFDI) je naplnit svůj účel, který je upraven zákonem č. 104/2000 Sb., o Státním fondu dopravní infrastruktury, ve znění pozdějších předpisů při dodržení standardu ČSN EN ISO 9001:2016. SFDI provádí, v souladu se svým účelem, zejména financování a předfinancování na základě svého schváleného rozpočtu.

Státní fond dopravní infrastruktury chce být kvalitním, bezpečným úřadem, a to při dodržení  vysokého standardu poskytovaných služeb, z toho důvodu se do roku 2028 bude soustředit zejména na rozvoj těchto oblastí:

-          Prohlubování digitalizace a bezpečnosti SFDI;

-          Zjednodušování procesů a postupů SFDI;

-          Modernizované a bezpečné pracovní prostředí SFDI;

-          Zlepšování komunikace dobrého jména SFDI;

-          Snižování dopadu činností SFDI na životní prostředí.

 

Více informací je uvedeno ve Strategii SFDI do roku 2028.

 

Dalším významným strategickým dokumentem je Informační koncepce SFDI, která vznikla v souladu se zákonem č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy, ve znění pozdější předpisů, a SFDI v ní stanovuje své dlouhodobé cíle v oblasti řízení kvality a bezpečnosti spravovaných informačních systémů veřejné správy. Třetím významným strategickým dokumentem je Příručka kvality SFDI, která popisuje základní procesy fungování SFDI při dodržení standardu ČSN EN ISO 9001:2016.

 

Hodnotami SFDI a jeho zaměstnanců při výkonu činností jsou:

Profesionalita a motivace

Jsme nestranní, pracujeme na vysoké odborné úrovni a zodpovědně, máme zájem na kvalitním výsledku a úspěchu své práce, snažíme se zlepšovat.

Efektivita

Při své práci se snažíme o maximální efektivitu, účelnost a hospodárnost, zejména klademe důraz na efektivitu poskytovaných finančních prostředků našim příjemcům.

Otevřenost a spolupráce

Podporujeme spolupráci a komunikaci v rámci úřadu i vně úřadu, jsme transparentní, vstřícní a ochotní.

Úcta a etika

Chováme úctu ke svým partnerům i k sobě navzájem, respektujeme pravidla, včetně předpisů, a prosazujeme jejich dodržování. Zastáváme nulovou toleranci vůči korupci.

 

Odkazy:

Strategické dokumenty

Strategie SFDI do roku 2028

Informační koncepce SFDI

„Úspěšný projekt – společný cíl“, Společná strategie pro dopravní infrastrukturu

 

Systém managementu kvality podle ČSN EN ISO 9001

Příručka kvality

Certifikáty