Užitečné odkazy

 

Operační program Doprava - http://www.opd.cz/
EasyWay - http://www.easyway-its.eu/

Ministerstvo dopravy - http://www.mdcr.cz/
Ministerstvo pro místní rozvoj - http://www.mmr.cz/
Ministerstvo financí - http://www.mfcr.cz/
Centrum dopravního výzkumu - http://www.cdv.cz/


Europa.eu - Oficiální portál Evropské unie  - http://europa.eu/index_cs.htm
JASPERS - http://ec.europa.eu/regional_policy/thefunds/instruments/jaspers_cs.cfm
Evropska-unie.cz - Zastoupení Evropské komise v České republice - http://ec.europa.eu/ceskarepublika/index_cs.htm
Euroskop.cz - Vše o Evropské unii - https://www.euroskop.cz/

EUR-Lex - Přístup k právu Evropské unie - http://eur-lex.europa.eu/cs/index.htm


S-F.cz - Vše o fondech Evropské unie v České republice - http://www.strukturalni-fondy.cz/cs/Uvodni-strana
EU-ZADOST.cz - Informační systém Benefit7 - https://www.eu-zadost.cz/uvod.aspx
Webové rozhraní Monitorovacího systému strukturálních fondů - http://mssfwww.mmr.cz/WebMSSF_Povs/About.aspx?=

ISPROFIN - Informační systém programového financování - http://www.isprofin.cz/DocumentsList.aspx?Agenda=ZDOT
Portál o veřejných zakázkách a koncesích - http://www.portal-vz.cz/cs/Uvodni-strana


Ředitelství silnic a dálnic ČR (ŘSD) - http://www.rsd.cz/
Správa železniční dopravní cesty (SŽDC) - http://www.szdc.cz/index.html
Ředitelství vodních cest ČR (ŘVC) - http://www.rvccr.cz/
Magistrát hlavního města Prahy - http://www.praha.eu/jnp/cz/home/magistrat/index.html